Veckobrev: Från rapportsäsong till penningpolitik

Det är november och höstlov. I dagens veckobrev tar vi en titt på hur rapportsäsongen ser ut i Europa och USA. Höjdpunkter på veckans agenda är Fed-beskedet på onsdag, industri-PMI för oktober samt jobbrapporten i USA på fredag.

I USA har drygt hälften av alla storbolag släppt sina rapporter. Hittills har 82 procent av bolagen slagit förväntningarna, viket är betydligt fler än under ett normalt kvartal. Vinsttillväxten i årstakt är 37 procent, vilket är 10 procentenheter bättre än väntat. De största positiva överraskningarna jämfört med estimaten har setts inom sektorerna finans och energi. Inför rapportsäsongen fanns en oro för marginalpress på grund av stigande priser på allt från komponenter och råvaror till personal, men bolagen har varit snabba att skicka kostnaderna vidare till kunderna och lönsamheten har därför fortsatt att öka. Många bolag pekar på att problemen med flaskhalsar väntas hålla i sig, samt svårigheter att rekrytera rätt personal. Amerikanska bolag som slagit förväntningarna har i genomsnitt belönats med en kursuppgång på 1,2 procent, medan bolag som missat estimaten i genomsnitt backat 0,9 procent. Störst positiva reaktioner har setts inom finans, kraftförsörjning och hälsovård.

I Europa startar rapportsäsongen senare och bara en tredjedel av bolagen har släppt sina resultat hittills. Andelen bolag som slår förväntningarna är den lägsta sedan återhämtningen efter pandemin startade, och kommande kvartal väntas vinsttillväxten bli lägre till följd av tuffare jämförelsetal. Marginalerna kan också hamna under press till följd av stigande priser på insatsvaror, förutsatt att bolagen inte lyckas föra kostnadsökningarna vidare till kunderna förstås.

Vinsttillväxten är en viktig drivkraft för börserna. I och med att vinsttillväxten väntas bli lägre framöver, och bolagen inte längre slår prognoserna med samma marginal, så väntas inte rapportsäsongerna ge lika mycket stöd åt börs och sentiment framöver. Även i ekonomin bromsar tillväxten in och preliminära PMI tidigare under oktober pekade på att tillväxttakten i Europa nu är den lägsta på sex månader, samtidigt som prisökningarna är de högsta sedan mätningarna startade. Kostnadsökningar och inflation lär därför bli ett tema vi kommer att få höra mer om framöver både på den här och andra sidan Atlanten.

Den stigande inflationen gör att flera centralbanker nu väntas börja ta penningpolitiken i en stramare riktning. Räntemarknaden har redan börjat prisa in att ECB kommer att höja räntan under prognosperioden, och i USA väntas Fed höja två räntan gånger redan under 2022. Räntekurvan har blivit flackare den senaste tiden då långräntan fallit tillbaka samtidigt som kortare räntor stigit. Det signalerar en förväntan om stramare penningpolitik i närtid, och lägre förväntningar på tillväxten längre fram. Nu på onsdag får vi mer information när Fed lämnar ett nytt räntebesked. Någon räntehöjning är inte aktuell, men däremot finns en mycket stark förväntansbild om att Fed kommer att meddela att stödköpen ska skalas ner med start inom kort. Man har tidigare pratat om en minskning om 15 miljarder dollar per månad, vilket skulle innebära att stödköpen är avslutade i mitten av 2022.

Vår bedömning är att det minskade flödet av likviditet i kombination med svagare makrodata och förhöjd inflation kan orsaka oro på börsen igen framöver. Att tajma kortsiktig turbulens är dock svårt och något vi försöker undvika att göra. Vi behåller därför en liten övervikt i aktier jämfört med obligationer då vi väntar oss att börsen kommer att stå högre om 6-12 månader. Stigande räntor väntas dessutom utgöra en motvind för avkastningen på obligationer, vilket gör börsen relativt sett mer attraktiv.

På agendan

Förutom ovan nämnda Fed-besked väntas en rad spännande konjunkturdata. Tidigt på måndag morgon släpptes kinesiska inköpschefsindex. De officiella siffrorna pekade på att industrin bromsade in ytterligare i oktober, medan det inofficiella indexet (Caixin) visade på en liten ökning. Osäkerheten är fortsatt hög när det gäller tillståndet i den kinesiska ekonomin då problemen på fastighetsmarknaden inte är över, och landet fortsätter att hålla en linje av nolltolerans mot utbrott av coronaviruset.

På måndag eftermiddag släpps definitiva industri-PMI i USA samt ISM-index, och på tisdag släpps definitiva industri-PMI för Europa.

En annan av veckans höjdpunkter blir den amerikanska jobbrapporten för oktober. Återhämtningen på arbetsmarknaden har hittills gått trögare än väntat, men utvecklingen går i rätt riktning och under oktober pekar estimaten på att drygt 400 000 nya jobb har skapats i USA.