Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Högre inflation, lägre tillväxt

Börserna sjönk något veckan som gick medan räntorna fortsatte att stiga. Samtidigt som inflationen stiger och penningpolitiken stramas åt, skruvas nu prognoserna för den globala tillväxten ner.

Marknadsfokus fortsätter att ligga på den höga inflationen och eventuella konsekvenser av att centralbankerna avvecklar stimulanserna under 2022. Den kraftigaste åtstramningen väntas amerikanska Fed stå för, och den stora frågan är givetvis om det kommer att leda till en recession i USA eller inte. Risken finns, men det ligger i så fall en bit fram i tiden. Här och nu är både arbetsmarknaden och tillväxten stark, och det ger stöd åt cykliska bolag på börsen. Veckan som gick utvecklades sektorerna material, energi, och industri starkast, medan tillväxtbolag gick svagare när räntorna steg. Ett globalt aktieindex backade drygt 1 procent. I USA har 10-årsräntan klättrat över 2,85 procent, men räntekurvan har samtidigt blivit brantare vilket signalerar en minskad oro för recession. Vi har för närvarande en neutral syn på globala aktier.

Förra veckan släpptes nya inflationssiffror för mars i USA. Inflationen uppgick till 8,5 procent i årstakt, vilket var i linje med förväntningarna. För amerikansk del väntas prisökningarna nu toppa ur och ökningstakten gradvis bli lägre. Även i Sverige fick vi inflationssiffror för mars under förra veckan. Här var prisökningarna högre än förväntat vilket gör att vi nu bedömer att Riksbanken höjer räntan en första gång redan i juni, följt av två ytterligare höjningar i september och november. Marknaden prisar för närvarande in en hög sannolikhet för att reporäntan kommer att höjas redan vid mötet nästa vecka, men vi tror att det är osannolikt. Vid förra räntebeskedet signalerade räntebanan en höjning först under 2024, och att då höja räntan redan påföljande möte (dvs nu i april) skulle förmedla en stressad bild som vi tror att Riksbanken vill undvika. Långa räntor (och boräntor) har redan stigit kraftigt i år, och i takt med att den första räntehöjningen närmar sig kommer även korta räntor att börja klättra uppåt. På kort sikt är det negativt för avkastningen på statsobligationer, som vi för närvarande har en undervikt i, men i ett lite längre perspektiv leder det till en högre förväntad avkastning på räntebärande tillgångsslag.

Det finns för närvarande två krafter som skapar ett tryck uppåt på inflationen och nedåt på tillväxten. Den ena är kriget i Ukraina som bland annat lett till stigande priser på energi och mat, och som igår ledde till att Världsbanken sänkte sin tillväxtprognos för den globala ekonomin med nästan en hel procentenhet i år. Den andra faktorn är de omfattande nedstängningarna i Kina som sätter ny press på globala leveranskedjor. Det kommer att få konsekvenser för tillväxten inte bara i Kina, utan även för företag och tillväxten i andra delar av världen. Inom Kina växer dock missnöjet med nolltoleransstrategin mot covid-19, och vi väntar oss att den kinesiska regeringen gradvis kommer att anta en lite mjukare approach. Inbromsningen i ekonomin gör dessutom att det kommer att krävas ytterligare stimulanser för att landet ens ska komma i närheten av tillväxtmålet på 5,5 procent, vilket kan ge stöd åt den kinesiska börsen längre fram. Hittills i år har kinesiska aktier backat runt 14 procent.

På agendan

På fredag den här veckan får vi preliminära inköpschefsindex för april i USA och Europa, som väntas visa att tillväxten avtar något från nuvarande relativt höga nivåer. Vi får också siffror över konsumentförtroende och inflation i Europa på torsdag. I USA håller flera Fed-ledamöter tal, vilket blir intressant med tanke på att det råder en viss osäkerhet om hur i hur stora steg räntan kommer att höjas framöver. Nästa amerikanska räntebesked får vi den 4 maj. IMF släpper även nya World Economic Outlook den här veckan, och förväntningarna på den globala tillväxten lär revideras ner.

Rapportsäsongen i USA är redan igång och först ut var de amerikanska storbankerna. Den här veckan får vi rapporter från bland annat Tesla, Johnson & Johnson och Netflix. I torsdags när USA-börsen stängde för påskhelg, så var den förväntade vinsttillväxten för Q1 drygt 5 procent jämfört med Q121.

För svensk del drar rapportsäsongen igång på allvar den här veckan med resultat från bland annat Sandvik, ABB och Volvo.