Veckobrev: Hur länge består den goda riskaptiten?

Riskaptit på aktiemarknaderna? Börserna i Europa och USA steg något under förra veckan då långa räntor fortsatte att sjunka, vilket gav stöd åt marknad och sentiment. Sedan Stockholmsbörsen vände upp i slutet av september har den stigit drygt 18 procent från botten. Sedan årsskiftet summerar nedgången fortfarande till närmare 20 procent och svängningarna har med andra ord varit stora. Historiskt har ofta börsen bjudit på temporära rallyn under pågående börsnedgångar, och lämnar man marknaden vid fel tillfälle och missar dessa så kallade björnmarknadsrallyn, så tappar man potentiellt även en hel del avkastning.

Maria Landeborn, Danske Bank

I Kina rusade marknaden förra veckan tack vare tecken på att regeringen är på väg att gradvis lätta på de stenhårda covid-restriktionerna som tyngt ekonomin och börsen i år. Tillväxten i landet är för närvarande mycket svag, men släpper man på en del av reglerna kan det leda till en återhämtning. Kina är världens största råvarukonsument, och priset på olja och metaller steg därför förra veckan på förväntningar om ökad efterfrågan under nästa år. I förlängningen kan det potentiellt bli en ny källa till inflation även i västvärlden.

I fredags utlöste den amerikanska jobbrapporten för november kursrörelser på marknaden. Arbetslösheten var oförändrad på 3,7 procent, men antalet nyskapade jobb var åter fler än förväntat och löneökningarna accelererade till 5,1 procent i årstakt. I normala fall hade en stark arbetsmarknad i USA varit positivt, men just nu är det mindre bra eftersom det riskerar att leda till att Fed behöver höja räntan mer för att dämpa inflationen. Om lönerna fortsätter att öka med runt 5 procent i årstakt, så kan inflationen också förbli hög under en längre tid framöver. Den händelse som gav börsen mest bränsle förra veckan var ett tal som Jerome Powell höll i mitten av veckan där han framstod som relativt trygg med att Fed kommer att kunna dämpa inflationen och samtidigt ta viss hänsyn till konjunkturen. Vår bedömning är att USAs ekonomi kommer att stå emot höga räntor relativt väl jämfört med andra regioner, men vi förväntar oss trots det en mild lågkonjunktur även i USA senare under nästa år.

Vår förväntan om en svagare global konjunktur och lägre vinsttillväxt under 2023 innebär att vi även har en dämpad syn på börsutvecklingen framöver. Riskaptiten på marknaden har varit god den senaste tiden, men risken finns att det kommer att förändras i takt med att konjunkturen mattas av. Vi behåller därför en undervikt i aktier och en övervikt i obligationer. Utsikterna för europeiska aktier bedöms vara särskilt bleka. Kriget i Ukraina tynger sentimentet, inflationen urholkar köpkraften och brist på gas och energi riskerar att förbli ett problem under en lång tid framöver. Omställningen till grön energi samt större löneökningar under nästa år kan göra att inflationsproblematiken består, och det kan dröja till slutet av 2024 innan inflationen är tillbaka kring ECBs 2-procentmål. Mot bakgrund av detta behåller vi för tillfället en undervikt i europeiska aktier.

Oljepriset har också varit i fokus den senaste veckan. Kombinationen av att Kina plötsligt ser ut att lätta lite på restriktionerna och att EU har kommit överens om ett pristak på rysk olja, har skapat osäkerhet kring både efterfrågan och utbud framöver. OPEC+ beslutade därför vid ett möte i helgen att hålla produktionen oförändrad på nuvarande nivå.

På agendan

I morse släpptes inköpschefsindex för tjänstesektorn i Kina som fortsatte att peka på en svag ekonomisk tillväxt under november. Det är dock redan historia och marknaden lär snarare fokusera på hur restriktionerna tillämpas framöver. 

Fed befinner sig nu i en tyst period inför nästa veckas räntebesked, så därifrån kommer inga nyheter. ECBs Christine Lagarde håller dock tal under veckan innan även ECB går in i en tyst period.

På makrofronten är det ganska tunt. Vi får detaljhandelsstatistik i Europa under måndagen, samt ISM-index för tjänstesektorn i USA. På fredag släpps nya siffror över konsumentsentimentet i USA som väntas visa på en fortsatt dämpad stämning bland USAs konsumenter.

Fler relaterade artiklar:

Lyssna till senaste poddavsnittet med Maria Landeborn och Ludvig Rosenstam Åhman här: Bästa aktierna vid en recession.
Titta på senaste avsnittet av Börsveckan här.