Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Inflationsspöket dröjer sig kvar

Förra veckan var kursrörelserna på börsen kraftiga till följd av oväntat höga inflationssiffror. Skulle bilden av inflationen som ’tillfällig’ förändras, kan det få stora konsekvenser för börsen. Det är dock inte vårt huvudscenario.

Att det sker bakslag är dock inget konstigt med tanke på den kraftiga börsuppgång vi har bakom oss. I grund och botten pekar det mesta i rätt riktning. Makrodata indikerar en fortsatt stark återhämtning, och under rapportsäsongen har en överväldigande majoritet av bolagen slagit förhandsestimaten. I USA har vinsttillväxten under första kvartalet varit dubbelt så hög som väntat. Samtidigt innebär börsuppgången vi har bakom oss kombinerat med höga värderingar, att marknaden redan prisar in en väldigt ljus framtid. Frågan är om det verkligen kan bli så mycket ljusare den närmaste tiden?

Temporär eller inte?

För tillfället finns det en faktor som är mer betydelsefull för marknaden än alla andra, nämligen inflationen. Förra veckan publicerades inflationsstatistik i Kina och USA som överraskade rejält på uppsidan. Framför allt den amerikanska siffran som visade att priserna stigit med 4,2 procent i årstakt gav marknaden skrämselhicka. Det är den största uppgången sedan 2008. Kärninflationen steg med 3 procent, vilket är den största uppgången sedan 1982.

Just nu ökar priserna framför allt på varor och tjänster där efterfrågan stigit snabbt när ekonomin öppnats upp. Dit hör bland annat energipriser samt priset på hotell, flygbiljetter och begagnade bilar. Vad marknaden oroar sig för är givetvis att stigande priser ska göra den amerikanska centralbanken, Fed, obekväm. Det skulle kunna resultera i en ovälkommen åtstramning, om så bara verbalt. Fed tar dock även hänsyn till arbetsmarknaden när det gäller att lägga den penningpolitiska strategin, och den är långt ifrån återställd. Fortfarande är 8 miljoner fler amerikaner arbetslösa än innan krisen, och betydligt färre än väntat fick ett nytt jobb under april månad.

Än så länge är det lätt att argumentera för att inflationsuppgången är tillfällig och beror på låga jämförelsetal, flaskhalsar i produktionen och stigande råvarupriser. Därmed lär förhållandevis höga siffror de kommande månaderna inte få Fed att trampa på bromsen, och det betyder att penningpolitiken än så länge är stöttande för aktiemarknaden. Skulle bilden av inflationen som ’tillfällig’ förändras, så kan det få stora konsekvenser för börsen. Det är dock inte vårt huvudscenario, utan vi väntar oss att inflationsuppgången faktiskt är temporär.

Trots de höga inflationstalen har den amerikanska 10-årsräntan fortsatt röra sig inom intervallet 1,55-1,75 procent. Även skrämselhickan på aktiemarknaden gick över snabbt och börserna tog igen en del förlorad mark mot slutet av veckan. Vi väntar oss att rädslan för inflation fortsätter att spöka ett tag till och att kursrörelserna blir förhållandevis stora under en period, men vi ser i grund och botten goda förutsättningar för aktier att ge en högre avkastning än obligationer. Vi behåller därför en liten övervikt i aktier, med fokus på cykliskt och värdebolag. Den typen av bolag väger tungt i Europa, vilket gör att vi väntar oss att europeiska aktier kommer att utvecklas bättre än andra regioner den närmaste tiden.

PMI viktigast på veckans agenda

Rapportsäsongen är snart över och därmed hamnar makrodata, (minskad) smittspridning och förhoppningar om lättade restriktioner i fokus. Den här veckan får vi inflationssiffror from euroområdet och Storbritannien, samt protokollet från Feds senaste penningpolitiska möte. Även om inflationen i Europa skulle överraska på uppsidan, så är den på en betydligt lägre nivå än i USA.

På fredag släpps preliminära inköpschefsindex för maj för Europa, Japan och USA. I Europa väntas återhämtningen fortfarande öka takten de kommande månaderna eftersom restriktionerna först nu börjar kunna lättas. I USA däremot, kommer marknaden att leta efter tecken på att toppen i tillväxttakten är nådd eftersom det brukar innebära att uppgången på börsen tappar tempo.