Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Joe Biden drar fram stimulansbazookan

Uppgången på aktiemarknaden fortsätter och Europa utvecklades starkast under mars. I USA har Joe Biden lagt fram ännu ett stödpaket, vilket talar för stigande räntor framöver.

Is i magen och cykliskt fokus i portföljen

Världens börser fortsatte att stiga under förra veckan tack vare starka amerikanska jobbsiffror, och nya löften från president Biden om ytterligare finanspolitiska stimulanser. Den här gången är omfattningen på det föreslagna paketet 2 000 miljarder dollar. Räntorna fortsatte att stiga under mars, men utan några större negativa effekter på börsen. Drivande för ränteuppgången är högre förväntningar på tillväxt och inflation, vilket i grund och botten är två stöttande faktorer för aktiemarknaden. Ränteuppgången har som bekant varit negativ för högt värderade teknikbolag, och Nasdaq-index har fortfarande en bit kvar till toppen från februari i år. Samtidigt har index där cykliska bolag väger tyngre nått nya rekordnivåer de senaste dagarna. Dit hör både S&P 500, Dow Jones och Stockholmsbörsens breda och smala index. Stockholmsbörsen är för övrigt en av de marknader som gått allra starkast i år.

Sektormässigt fortsätter vi att vara positionerade för en god utveckling för cykliskt i år genom en övervikt i industri, material, finans och IT. Samtidigt har vi en undervikt i samtliga defensiva sektorer, det vill säga hälsovård, kraftförsörjning och dagligvaror som inte har något att vinna på högre global tillväxt. Vi har en övervikt i europeiska aktier där bank och industri väger tungt. Samtidigt som Europa fortfarande kämpar med en långsam vaccinationsprocess, hög smittspridning och hårda restriktioner, så bedömer vi att det finns en god catch up-potential när situationen förbättras, vilket den väntas göra under våren.

Sektorer som industri och material får på sikt stöd av de stora infrastruktursatsningar som Joe Biden för närvarande planerar i USA, och effekten av stimulanserna kommer att komma gradvis under flera år. Det nya stödpaketet ska, till skillnad från det förra, finansieras med skattehöjningar. Bland annat finns ett förslag om att höja bolagsskatten från 21 till 28 procent, vilket innebär (om höjningen går igenom) att halva den skattesänkning Donald Trump drev igenom 2017 rullas tillbaka. Högre bolagsskatt är direkt negativt för bolagsvinsterna i USA. En annan intressant skattediskussion är den om en gemensam global minimiskatt, något som USA ställde sig bakom i början av veckan. Även de stora europeiska länderna ställer sig positiva, på villkor att de får möjlighet att beskatta en del av de stora teknikbolagens vinster.

Tunn agenda veckan efter påsk

Veckans agenda är förhållandevis tunnsådd. Vi håller ögonen på definitiva PMI för industri och tjänstesektor i Europa, och inflationsdata från Kina. Vaccinationsprocessen är alltid av intresse. Europa fortsätter att släpa efter USA och Storbritannien, vilket gör att det också tar längre tid innan ekonomin kan öppnas upp i någon större omfattning. Vi ser det dock inte som en direkt risk för den europeiska aktiemarknaden där bank och industri väger tungt.