Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Makro, vinster och räntetopp kan ge stöd åt börsen

Veckan som gick stängde ett globalt index 0,7 procent högre efter en stark avslutning på fredagen. Allra bäst gick börserna i USA och Japan, medan svenska och europeiska aktier backade något. Både korta och långa räntor steg, bland annat till följd av att Fed-chefen Jerome Powell sa att han ännu inte är säker på att man har gjort tillräckligt för att bekämpa inflationen. Marknaden prisar dock in att både Fed och ECB är klara med räntehöjningarna vilket är i linje med våra prognoser. De nuvarande räntenivåerna är redan åtstramande för ekonomin och det syns tecken på att trycket på arbetsmarknaderna håller på att lätta. Det talar för att centralbankerna kommer att avvakta och invänta effekten av det som redan gjorts, snarare än att höja räntorna ytterligare. Riksbanken kan möjligen avvika från det mönstret, mer om det nedan.

En global mjuklandning där tillväxten bromsar in och inflationen gradvis fortsätter nedåt är fortfarande vårt huvudscenario. Det bedömer vi kommer att ge stöd åt börserna framöver. Rapportsäsongen har varit stabil i både Sverige och USA, och även om efterfrågan dämpas så handlar det snarare om en normalisering än en kommande lågkonjunktur. Säsongsmässigt är ofta avslutningen på året en stark period för aktier, och vi anser att det är fullt möjligt att det mönstret kan upprepas i år med stöd av makro, bolagsvinster och att räntetoppen ser ut att vara nådd. Fortfarande finns gott om kapital på sidlinjen, och om sannolikheten för en mjuklandning fortsätter att öka så kan det också ge stöd åt marknaden.

Småbolag har hamnat på efterkälken på börserna i år. Det är inte är så konstigt med tanke på de stigande räntorna och den inte obetydliga risken för en lågkonjunktur som skulle slå hårdare mot små bolag än mot stora. Till följd av den svaga kursutvecklingen har värderingen av småbolag kommit ner och speglar en ganska dyster framtid. Samtidigt skulle en mjuklandning framför allt gynna de mindre bolagen som i så fall har ”catch up”-potential på börsen. Det är dock viktigt att välja lönsamma bolag med starka kassaflöden, och i nuvarande marknadsklimat anser vi därför att aktiv förvaltning är att föredra. Vi har bland annat en övervikt i amerikanska aktier med fokus på småbolag. Läs mer här.

På agendan

Förra veckan var makroagendan ganska tunn, men den här veckan blir det mer spännande igen. Fokus ligger framför allt på inflationssiffran i USA som publiceras imorgon tisdag. Kärninflationen förväntas vara oförändrad både på års- och månadsbasis, vilket innebär en inflationstakt på 4,1 procent i årstakt och 0,3 procent i månadstakt under oktober. Eventuella överraskningar på upp- eller nedsidan kan leda till kursrörelser på både aktie- och räntemarknaden. Från USA får vi även flera regionala inköpschefsindex, detaljhandelssiffror samt bostadsmarknadsstatistik.

Slutligen närmar sig också en ny nedstängning av statsapparaten i USA där deadline för att komma överens är nu på fredag. Den nya talmannen i representanthuset väntas lägga fram ett förslag för omröstning under tisdagen, men det kommer sannolikt att röstas ner. Frågan är dock om någon orkar bry sig om den här följetången längre innan en eventuell nedstängning mer eller mindre är ett faktum.

I Europa släpps preliminära BNP-siffror för det tredje kvartalet, samt ZEW-index i Tyskland.

För svensk del får vi nya inflationssiffror på tisdag som tillfälligt väntas ta ett steg uppåt drivet av högre priser på el. Inflationen kommer sannolikt att ligga över Riksbankens prognos och alla eventuella överraskningar på uppsidan innebär en ökad risk för ytterligare en räntehöjning i slutet av månaden. Att höja räntan en gång till när både Fed och ECB har stannat kan också ses som en chans att ge den svaga kronan lite stöd.