Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Med siktet på toppen

Ännu en vecka där börserna fortsatte att stiga ligger bakom oss. Preliminära inköpschefsindex för juni pekar på att styrkan i ekonomin håller i sig, men det kan inte bli bättre och bättre hur länge som helst.

Vi närmar oss slutet på första halvåret och sedan årsskiftet har ett globalt aktieindex stigit drygt 14 procent. Stockholmsbörsen har utklassat världsindex med en uppgång på över 21 procent (MSCI-index, lokal valuta). Europeiska aktier har i sin tur gått bättre än amerikanska tack vare den höga andelen cykliska bolag som utvecklats bättre än tillväxtbolag. Uppgången på börsen har fått stöd av kraftigt ökad tillväxt i ekonomin och stigande bolagsvinster, samt förstås av de massiva stimulanserna från centralbanker och regeringar.

En annan viktig parameter i det hela är givetvis att vi håller på att vaccinera oss ur krisen och tillbaka till ett mer normalt liv. Riskgrupperna är till stor del redan skyddade, och en massvaccination av resterande del av befolkningen pågår för fullt. Även om mutationer som deltavarianten av viruset fortsätter att spridas, så fungerar vaccinen även mot dem och det mesta pekar på att vi kan trycka tillbaka smittspridningen och därmed låta ekonomin förbli öppen i höst.

Än så länge pekar makrodata på att styrkan i ekonomin består, särskilt i Europa där förra veckans preliminära inköpschefsindex för juni steg till den högsta nivån på 15 år. Högtrycket i industrin består än så länge, och nu ökar även tjänstesektorn takten när ekonomin öppnar upp. Även i USA var industrin oförändrat stark medan PMI för tjänstesektorn föll tillbaka, dock från en mycket hög nivå. Kort sammanfattat är efterfrågan globalt mycket hög och kapacitetsbegränsningar fortsatt det största problemet. Lagren minskar, priserna stiger och leveranstiderna är långa. Företagen har svårt att rekrytera arbetskraft för att möta den höga efterfrågan.

Läget är med andra ord ljust just nu när ekonomin går för högtryck, men ur ett börsperspektiv kan det bästa ligga bakom oss någon gång det kommande kvartalet. Tillväxttakten kommer inte att öka så länge till, utan sakta in. Det kan göra att även börsuppgången avtar. I grund och botten fortsätter vi ändå att befinna oss i en miljö som är gynnsam för aktier där räntorna förblir låga och ekonomin repar sig alltmer efter krisen. Risken för en ny lågkonjunktur bedömer vi som låg. Skiftet från stigande till sjunkande tillväxt kan dock skapa nya sektorrotationer på marknaden där investerarna skiftar fokus bort från cykliska bolag och marknader. Vi bedömer inte att vi är där riktigt ännu, och behåller därför en övervikt i aktier jämfört med obligationer. Vi föredrar fortfarande cykliska Europa framför tillväxtorienterade USA eftersom momentum är starkare i den europeiska ekonomin. Catch up-potentialen är också större då det dröjt längre innan ekonomin öppnats upp, och det finns ett fortsatt uppdämt konsumtionsbehov som ska mättas de kommande månaderna.

Den förväntade avkastningen på globala aktier det kommande året kan mätas i låga ensiffriga tal, men samtidigt är den förväntade avkastningen på obligationer kring noll eller negativ. Sparar man på längre sikt spelar det i grund och botten en väldigt liten roll om börsen väntas gå i sidled under en period. Den långsiktiga förväntade avkastningen på aktier är god, och tajming är svårt. Lämnar man börsen därför att den inte väntas stiga tillräckligt mycket i närtid, finns en risk att man får svårt att komma tillbaka in igen oavsett om börsen går upp eller ner. Går den ner är det svårt att våga trycka på köpknappen, och går den upp så vill man helst inte köpa in sig på en högre nivå. Det enkla rådet till den långsiktiga spararen blir därmed att sitta stilla i båten och rikta blicken mot horisonten, istället för att fundera alltför mycket över vad som kommer att hända på börsen den närmaste tiden.

En spännande makrovecka väntar

I Europa släpps sentimentindikatorer för både företag och konsumenter samt inflationsdata den här veckan. Vi håller koll på om sentimentet fortsätter att stärkas i regionen. Inflationen är givetvis också intressant, men inte lika intressant som i USA eftersom det inte finns samma pristryck uppåt. Både ECB och Riksbanken väntas få fortsatt svårt att nå sina respektive inflationsmål med undantag för under en mycket kort period.

I USA får vi ISM-index för juni på torsdag samt jobbrapporten på fredag. Marknaden förväntar sig att arbetslösheten sjunkit ytterligare någon tiondel under månaden. I sommar håller vi koll på om framstegen på arbetsmarknaden går snabbare i takt med att de generösa arbetslöshetsersättningarna löper ut.