Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Nytt raketbränsle för ekonomin

Ett globalt aktieindex steg 3 procent förra veckan, och Joe Biden skrev under ett stimulanspaket värt 1 900 miljarder dollar som väntas få USAs ekonomi att återhämta sig dubbelt så snabbt från krisen.

Utsikterna för den globala ekonomin 2021 ser allt ljusare ut. Förra veckan skrev USAs president Joe Biden under ett stimulanspaket värt 1 900 miljarder dollar som bland annat inkluderar nya direktutbetalningar till hushåll, ersättning till arbetslösa och fortsatta stöd till företag. Vi anser att stödpaketet ska ses som en försäkring som säkerställer att hushållen inte förlorar inkomster och att företagen inte går omkull i krisens slutskede. På så sätt säkras en kraftfull återhämtning. Detsamma gäller de utökade resurserna för att snabba på vaccinationer och tester, vilket också möjliggör en snabbare återhämtning. Stödpaketet är nästan dubbelt så stort som det förväntades bli för bara några veckor sedan, och det väntas göra att tillväxten i USA blir dubbelt så hög i år som tidigare prognostiserats. Det ger också stöd åt de cykliska delarna av aktiemarknaden som bank och finans, industri och material.

Utrullningen av vaccin fortsätter och vi ser april som en möjlig vändpunkt för den globala coronakrisen. I USA vaccineras nu 2,2 miljoner människor varje dag, och Joe Biden siktar på att alla amerikaner ska vara färdigvaccinerade i slutet av maj. Den snabba vaccinationsprocessen har gjort att restriktioner har lyfts i ett antal amerikanska delstater vilket banar väg för en snabb återhämtning i takt med att konsumtion och investeringar ökar. I Europa är bilden av smittspridningen mer blandad. I vissa länder är situationen stabil (Frankrike, Tyskland) medan andra kämpar med nya utbrott (Italien, Österrike), och några ser ett minskat antal smittade (Storbritannien, Spanien). Även vaccinationsprocessen går långsammare i Europa, men trots det väntar vi oss att restriktionerna börjar plockas bort i april i takt med att våren anländer, och med den varmare väder.

Ökade tillväxtförväntningar har fått räntorna att klättra uppåt den senaste tiden, och vid räntemötet förra veckan annonserade ECB att man avser öka stödköpen väsentligt under andra kvartalet, dock utan att höja taket för de totala stödköpen på 1 850 miljarder euro. Stigande räntor har tyngt tillväxtbolagen på börsen den senaste tiden, men en sektor som faktiskt gynnas av den högre räntemiljön är banker. Särskilt positivt är det att långräntorna stiger medan korta räntor förblir låga, eftersom bankerna lånar upp kapital på korta löptider, och lånar ut på längre löptider. Det gör att räntenettot stiger. I takt med att återhämtningen fortsätter och riskerna i ekonomin minskar, väntas dessutom restriktionerna för bankernas utdelningar plockas bort. Vi har därför uppgraderat finanssektorn till en övervikt, och samtidigt sänkt den defensiva hälsovårdssektorn till en undervikt. Detta är ytterligare ett steg på vägen mot att öka den cykliska exponeringen, utan att öka den totala andelen aktier. Vi har fortsatt en övervikt på 5 procent i aktier jämfört med obligationer.

Fed är veckans huvudnummer på agendan

Huvudpunkten på veckans agenda är räntebeskedet från den amerikanska centralbanken, Fed, på onsdag kväll. Fokus ligger på framåtblickande prognoser för styrräntan, tillväxten och inflationen eftersom marknaden börjat prisa in att den första räntehöjningen kommer att ske tidigare än vad Fed kommunicerar. Vi förväntar oss att Fed fortsätter att signalera att en eventuellt stigande inflation väntas vara temporär, och att inga räntehöjningar är att vänta förrän 2023. Stödköpen väntas lämnas oförändrade.

Andra intressanta punkter på veckans agenda är kinesisk industriproduktion och detaljhandel som båda publicerades under natten till måndagen, och kom in bättre än väntat. På tisdag släpps siffror över detaljhandel och industriproduktion i USA. Sist men inte minst får vi också data över nyanmälda arbetslösa i USA på torsdag.