Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Räntebesked och kvartalsrapport från Nvidia i fokus

Börserna fortsatte uppåt förra veckan och ett globalt index steg totalt 2,6 procent med cykliska sektorer i topp. Stockholmsbörsens breda index steg 4,3 procent. Småbolag har varit under press på börserna i år, men de har gått starkare den senaste tiden tack vare minskad oro för inflation och räntor. Förra veckan lyfte exempelvis amerikanska småbolagsindex Russel2000 drygt 5 procent.

Lägre räntor har även gett stöd åt tillväxtbolagen på börsen och IT, sällanköp och telekommunikation har varit globala vinnarsektorer under november. Vi väntar oss att dessa sektorer kommer att fortsätta gynnas av utvecklingen inom AI samt av gradvis lägre räntor under nästa år. Strukturell tillväxt är dessutom attraktivt i ett läge där konjunkturen mattas av. Apropå tillväxtbolag så släpper AI-jätten Nvidia sitt kvartalsresultat på tisdag efter börsens stängning. Hur rapporten tas emot kan bli drivande för avkastningen på amerikanska teknikbolag generellt den närmaste tiden.

Inflationen i USA kom in lägre än förväntat förra veckan. Såväl headline som kärninflation var i underkant av estimaten, och ökningen i månadstakt var så pass låg att den är förenlig med inflationsmålet på 2 procent. Samma trend syns även i Europa. Den senaste tidens amerikanska arbetsmarknadsstatistik har också pekat på att högtrycket i ekonomin är på väg att lätta, och förra veckans siffra över nyanmälda arbetslösa var högre än förväntat. Att arbetsmarknaden i USA gradvis blir lite svagare är positivt, men om försvagningen går för fort finns en risk att oron för en recession återvänder. Sannolikt kommer makrostatistiken att både kunna lyfta och sänka börserna de närmaste månaderna i väntan på klarhet i om det blir en mjuklandning i ekonomin eller inte.

Än så länge är det för tidigt för centralbankerna att förklara kampen mot inflationen vunnen i och med att tjänsteprisinflationen fortfarande är hög och arbetslösheten låg, men vi förväntar oss att både Fed och ECB kommer att börja sänka styrräntorna under första halvan av 2024, detta till följd av lägre inflation och något svagare arbetsmarknader.

Vi ser en hyfsat god sannolikhet för en global mjuklandning och bedömer att det kan ge stöd åt börserna framöver. Samtidigt är den förväntade avkastningen på obligationer attraktiv tack vare det höga ränteläget. Sammantaget innebär detta att vi ser möjligheter inom såväl aktier som obligationer, och vi behåller en neutral vikt i båda tillgångsslagen.

Veckans agenda

För svensk del blir Riksbankens räntebesked på torsdag veckans höjdpunkt. Prissättningen på marknaden indikerar 70 procent sannolikhet för att styrräntan lämnas oförändrad vilket är i linje med vår prognos. Den baseras på att inflationen är mer eller mindre i linje med Riksbankens prognos, kronan har stärkts och internationella räntor har kommit ner. Den första räntesänkningen väntar vi oss kommer i juni 2024.

Nvidias kvartalsrapport som släpps på tisdag kväll blir viktig för utvecklingen i amerikanska teknikaktier generellt den närmaste tiden, då årets kursuppgång till stor del drivits av hopp om att AI ska lyfta tillväxt och vinster framöver. Det här är dessutom en viktig vecka för hela detaljhandeln då det är black week, black Friday och sedan cyber Monday. I USA är börsen för övrigt stängd för Thanksgivning på torsdag, och på fredag är det halvdag.

På den internationella makroagendan hittar vi bland annat det penningpolitiska protokollet från Feds senaste möte som släpps på tisdag kväll, samt ECBs protokoll på torsdag efter lunch. Vi får även preliminära inköpschefsindex från samtliga regioner i slutet av veckan. I Europa förväntas index indikera att tillväxten i såväl industrin som tjänstesektorn är fortsatt negativ. Vi har för närvarande en undervikt i europeiska aktier då utsikterna för regionen är svaga. Höga räntor väntas dämpa tillväxten framöver, och den oväntat svaga utvecklingen i Kina är också en motvind för exportsektorn.

För amerikansk del ser det bättre ut – där väntas inköpschefsindex komma in runt 50. Vi ser fortsatt potential i amerikanska aktier, och särskilt småbolag kan bli vinnare om Fed börjar sänka räntan i vår och ekonomin går mot en mjuklandning.