Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Stigande börser inför veckans räntebesked

Börserna steg förra veckan och inflationen i USA klättrade till den högsta nivån på nästan 40 år. Den här veckan får vi bland annat räntebesked från Fed och ECB.

Börserna fortsatte uppåt veckan som gick och volatiliteten fortsatte sjunka. Sedan årsskiftet har ett globalt index stigit drygt 22 procent. Utvecklade marknader har gått bättre än tillväxtmarknader, och Stockholmsbörsen är fortsatt en av de bästa aktiemarknaderna hittills i år. I botten återfinns Kina och Brasilien. Vi har för närvarande en neutral vikt i tillväxtmarknadsaktier då vi fortfarande ser risker i form av smittspridning och lägre tillväxt i Kina, men årets svaga kursutveckling innebär också att mycket negativt är inprisat. Kina har också börjat stimulera ekonomin den senaste tiden genom att bland annat sänka reservkraven för bankerna för att frigöra mer likviditet. Det väntas ge tillväxten i landet en viss skjuts i början av nästa år.

Spridningen av omikronvarianten toppar nyhetsflödet även den här veckan. Det positiva är att preliminär data visar att omikron ger mildare symptom än deltavarianten. I Sydafrika är andelen smittade som behöver sjukhusvård 2-3 gånger lägre än vid samma tidpunkt som när deltavarianten bröt ut, och den genomsnittliga tiden för behov av vård är kortare. På grund av att viruset är så smittsamt och att det därmed är många som blir sjuka, finns ändå en risk för ökad belastning på sjukvården, och det i sin tur är betydelsefullt för hur hårda restriktioner vi kan vänta oss framöver. Vi väntar oss en viss motvind för tillväxten de kommande månaderna på grund av pandemin, delvis därför att fler restriktioner har införts, men också därför att beteenden kan förändras på frivillig basis.

Förra veckans huvudnyhet var den amerikanska inflationssiffran för november. Som väntat ökade priserna med 6,8 procent i årstakt vilket är den högsta nivån på nästan 40 år. Kärninflationen, exklusive bränsle och matpriser, ökade med 4,9 procent. Det faktum att inflationen åtminstone inte kom in högre än förväntat den här gången togs emot med viss lättnad, och de amerikanska terminerna steg efter publiceringen medan räntorna sjönk. Vi väntar oss att inflationen toppar under första kvartalet 2022 för att sedan gradvis falla tillbaka. Med tanke på att inflationen förblivit hög längre än väntat och att även lönerna i USA stiger på grund av bristen på arbetskraft, så finns dock en risk att pristrycket består ett tag till. Därmed är sannolikheten betydande att Fed kommer att snabba på nedtrappningen av stödköpen i samband med räntebeskedet nu på onsdag kväll. Vi bedömer att stödköpen kommer att avslutas i april, och att räntan höjs tre gånger under nästa år i juni, september och december. Förväntningarna i marknaden är likartade, och därmed bör inte ett sådant besked utlösa några större kursreaktioner. Det kommande året väntar vi oss något stigande räntor, och vi har därför en övervikt i finanssektorn.

Vi har för närvarande en neutral vikt i aktier då avkastningsförväntningarna framåt är låga. Bolagsvinsterna kommer att öka betydligt mindre, och ökad smittspridning riskerar att påverka konsumenter och tillväxt negativt. Köpkraften urholkas av den höga inflationen, och minskade stimulanser riskerar att påverka marknadssentimentet negativt. Samtidigt tål det att påverkas att vi ser en låg risk för en kraftig korrektion.

PMI och räntebesked på agendan

Fed lämnar räntebesked på onsdag kväll. Förutom besked om hur snabbt stödköpen ska trappas ner framöver får vi även uppdaterade prognoser för ekonomin, inflationen och räntebanan. De bör förändras med tanke på att inflationen är betydligt högre än tidigare väntat, och att arbetslösheten sjunkit snabbare än väntat.

Även ECB lämnar räntebesked och det väntas bli mer innehållsrikt än det föregående. PEPP-programmet löper ut i mars och väntas då avslutas, medan det ordinarie programmet löper på. Nyhetsrapportering gör gällande att det ordinarie programmet kan komma att utökas istället, men köpen kommer totalt sett ändå bli betydligt mindre än de varit tidigare när PEPP avslutas. Flera andra centralbanker lämnar också räntebesked, däribland Bank of England och Bank of Japan.

Vi får preliminära inköpschefsindex för Europa och USA i december på torsdag, och de kan ge ledtrådar om hur omikronvarianten påverkar sentimentet bland företagen. Vi får också detaljhandelssiffror från USA och Kina på onsdag.