Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Surare börshumör inför veckans centralbankskonferens

Efter fyra veckor med positivt sentiment och stigande börskurser vände trenden förra veckan. Börserna sjönk på bred front med USA och Kina i botten. Även Stockholmsbörsen backade närmare 2 procent. Kronförsvagningen har varit en kraftfull stötdämpare för en svensk investerare med en global aktieportfölj. Medan ett världsindex gett en avkastning -13 procent sedan årsskiftet i dollar, så är avkastningen i svenska kronor +2 procent.

Medan börserna sjönk fortsatte räntorna att stiga och i USA närmar sig 10-årsräntan åter 3 procent. Svenska och tyska räntor följer samma mönster och har klättrat uppåt sedan botten i början på augusti. På 3-6 månaders sikt ser vi ytterligare uppsida för räntorna vilket är en motvind för avkastningen på obligationer. Därefter väntas räntorna gradvis sjunka igen vilket innebär att vi förväntar oss en positiv avkastning på statsobligationer på ett års sikt.

Bakgrunden till att börshumöret surnat är återigen en oro för penningpolitiken och höga inflationssiffror i Europa. I Feds penningpolitiska protokoll som publicerades i onsdags fanns inga tecken på att centralbanken är på väg att inta en mer avvaktande inställning ännu. I Storbritannien publicerades siffror som visar att inflationen var över 10 procent i augusti, och i Tyskland ökade producentpriserna med 5 procent i månadstakt till följd av skenande gaspriser. I USA visade regionala inköpschefsindex att aktiviteten i ekonomin avtar, och i Tyskland föll ZEW-index, som mäter klimatet i näringslivet, till den lägsta nivån sedan 2008. Det är svårt att se något annat än att Europa står inför en snar lågkonjunktur till följd av den höga inflationen och stramare penningpolitiken. 

Enligt Bank of Americas månatliga rapport, Global Fund Manager Survey, så väntar sig en allt högre andel professionella investerare en global recession inom tolv månader, och andelen cash i portföljerna är hög även om den minskat något från i juli. Den största risken bedöms vara inflation och hökaktig penningpolitik. Störst övervikt har förvaltarna fortfarande i defensiva sektorer, men tillväxtbolag bedöms kunna bli mer attraktiva framöver. Även i Danske Bank House View har vi för närvarande en övervikt i defensiva sektorer som hälsovård och kraftförsörjning (utilities).

Även rapportsäsongen vittnar om avtagande medvind och de kraftiga vinstökningarna under pandemin ligger nu bakom oss. Den totala vinsttillväxten för amerikanska S&P 500 under Q2 väntas bli knappt 9 procent när alla bolag rapporterat, men rensat för energisektorn så minskar vinsterna faktiskt med 1,2 procent i årstakt. I Europa väntas vinsttillväxten bli negativ under första kvartalet nästa år.

Vi tror att mer volatilitet på börsen är att vänta i höst då kombinationen av hög inflation, en snabb penningpolitisk åtstramning och ökad risk för global recession knappast är positiv. Vi behåller därmed en neutral vikt i aktier med fokus på kvalitetsbolag och defensiva sektorer. Bland aktieregionerna föredrar vi USA tack vare den starka arbetsmarknaden och den lägre konjunkturkänsligheten på börsen. En svensk investerare som äger amerikanska aktier gynnas dessutom om dollarn stärks ytterligare mot kronan framöver, vilket vi förväntar oss att den kommer att göra.

Tillväxt och centralbanker på agendan

Den här veckan får vi preliminära augusti-PMI på tisdag för både USA och Europa som kan ge mer insyn i hur tillväxten utvecklas. I Tyskland väntas både industri- och tjänste-PMI leta sig ner under 50-strecket som indikerar att tillväxten är negativ till följd av de höga gaspriserna. I USA pekar estimaten på att industrin kan ha ökat takten något jämfört med juli, medan tjänstesektorn väntas fortsätta bromsa in. En fördel för amerikanska industribolag är givetvis att de inte lider av de höga gaspriserna.

Det har också blivit dags för den årliga centralbankskonferensen i Jackson Hole där Fed-chefen Jerome Powell ska tala på fredag. Med tanke på det stora fokus som råder på just inflation och penningpolitik så kan eventuella hökaktiga uttalanden orsaka ny oro på aktiemarknaden, som ju drog en lättnadens suck efter att inflationen sjönk mer än väntat i USA i juli. Vi bedömer inte att den enskilda julisiffran kommer att göra någon skillnad för Feds agerande. Kärninflationen är fortfarande långt över målet och lönerna ökar med närmare 6 procent i årstakt vilket talar för att priserna också kan fortsätta att stiga framöver. Att aktiemarknaden redan har dragit en lättnadens suck och hämtat in mer än hälften av vårens nedgång ses förmodligen inte heller som enbart positivt eftersom det beror på att marknaden redan börjat prisa in räntesänkningar under nästa år. Centralbanken i Kina går dock i motsatt riktning och sänkte återigen två viktiga styrräntor idag måndag för att stötta den haltande ekonomin. 

PMI och Jackson Hole är veckans huvudnummer, men vi får även tyska Ifo-index på torsdag samt PCE-inflation i USA på fredag. PCE är det inflationsmått Fed föredrar att använda sig av. Det släpps även siffror över konsumentsentiment i både USA och Europa under veckan.