Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Ta höjd för ökad osäkerhet

Jerome Powells tal i Jackson Hole utlöste ingen oro – tvärtom. På fredagen nådde börserna nya rekordnivåer. Den här veckan får vi en ny jobbrapport i USA, och så har vi justerat allokeringen för att bättre stå emot osäkerhet under hösten.

Fredagens stora händelse var Fed-chefen Jerome Powells tal i Jackson Hole. Under talet indikerade Powell att tapering (nedtrappning av stödköpen) kan påbörjas innan årsskiftet, men han poängterade också att en för tidig åtstramning kan vara skadlig för ekonomin och att räntehöjningar fortfarande ligger långt fram i tiden. Börsen tog fasta på de flexibla delarna av budskapet och steg till nya rekordnivåer. Oron på börsen för ett par veckor sedan blåste snabbt över och just nu tycks inget kunna orsaka mer än kortsiktiga nedgångar, men vi väntar oss att den långa uppgången kommer att slå av på takten framöver och ser risk för ökad volatilitet i höst.

Risken finns fortfarande att minskade stödköp kan utlösa volatilitet på marknaden. Vår prognos är att det officiella tillkännagivandet av tapering kommer vid Fed-mötet i slutet av september. Det kommer i så fall att ske samtidigt som tillväxten har börjat slå av på takten, och makrodata slutat överraska på uppsidan. Det är möjligen inte de optimala förutsättningarna för att dra ner på stimulanserna, men det viktigaste för att undvika kursfall på börsen blir att räntorna inte plötsligt stiger brant. Vi väntar oss att räntorna kommer att klättra långsamt uppåt.

Vad gäller makrodata så bekräftade förra veckans siffror att tillväxten har toppat. Preliminära industri-PMI för augusti visar på att högtrycket i industrin håller i sig, men att tillväxten nu minskar något från de allra högsta nivåerna. I USA bromsade tjänstesektorn in snabbare än väntat till följd av ökad smittspridning, och tyska IFO-index som mäter klimatet i näringslivet föll tillbaka kraftigt för andra månaden i rad. Även om tillväxten fortfarande är hög, så finns en oro för att deltavarianten av coronaviruset ska ställa till problem i vinter och det påverkar sentimentet. Studier visar att vaccin skyddar sämre mot deltavarianten, och dessutom minskar skyddet redan efter tre månader. Det innebär att vi kan komma att få se större utbrott deltavarianten i vinter än vi tidigare hoppats på.

Mot bakgrund av osäkerheten kring såväl smittspridning som tapering har vi gjort vissa förändringar i allokeringen. Vi behåller en övervikt i aktier, men när osäkerheten ökar och tillväxten minskar, blir kvalitetsbolag med stabil tillväxt, hög lönsamhet och starka balansräkningar mer attraktiva. I USA finns en högre andel kvalitetsbolag än på andra marknader. Värderingarna är förhållandevis höga, men det förklaras av att lönsamheten i USA också är strukturellt högre. Konjunkturkänsligheten är mindre, och bolagsvinsterna stabilare. Vi höjer därför USA till en övervikt och drar ner på andelen amerikanska småbolag till förmån för storbolag. När det gäller Europa behåller vi vår nuvarande övervikt. Samtidigt som ökad osäkerhet kan påverka cykliska marknader negativt så förväntas tillväxten förbli stark ett tag till. Svagt stigande marknadsräntor är dessutom positivt för banksektorn som väger tungt på den europeiska aktiemarknaden.

Tillväxtmarknader ser vi lägre potential i för tillfället. Vaccinationsgraden är låg, och Kinas strategi med nolltolerans och nedstängningar så fort en smittad person upptäcks kommer att vara en motvind inte bara för Kina, utan även för andra tillväxtländer. Feds tapering väntas leda till stigande amerikanska långräntor och fortsatt dollarförstärkning, vilket också är negativt för tillväxtmarknadsaktier. Det är även ett eventuellt svagare risksentiment. Vi sänker därför tillväxtmarknadsaktier till en undervikt. Vi har även en undervikt i Japan, där vi ser lägre potential på grund av att landet halkat efter andra utvecklade länder i vaccinationsprocessen och återhämtningen.

Veckans höjdpunkt blir fredagens jobbrapport

Det finns två parametrar som Fed särskilt lägger vikt vid; inflation och arbetslöshet. Förra veckan släpptes PCE, det inflationsmått som Fed föredrar. Prisuppgången var bara 0,3 procent i månadstakt vilket ger stöd åt tesen att den höga inflationen är temporär. På fredag får vi nästa pusselbit när den amerikanska jobbrapporten släpps, och kanske får vi till slut en siffra på över en miljon nyskapade jobb under månaden. Frågan är hur mycket arbetsmarknaden påverkats av den ökade smittspridningen. Om deltavarianten skulle visa sig få större effekt på sentiment och tillväxt än väntat, skulle Fed troligtvis överväga på att skjuta på nedtrappningen av stödköpen.

Vi får även siffror över konsumentförtroende samt ISM-index i USA den här veckan. Förra månaden föll konsumentförtroendet oväntat mycket till följd av den ökade smittspridningen.

Kina kämpar fortfarande med att bekämpa deltavarianten som sprids i flera delar av landet, och PMI har försvagats de senaste månaderna. I veckan publiceras nya inköpschefsindex i Kina som visar hur tillväxten utvecklats i augusti. I Europa släpps sentimentdata, inflations- och arbetsmarknadsstatistik.