Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Tunga räntebesked väntar i veckan

Rapportsäsongen i full gång.

Ett globalt index steg drygt 2 procent förra veckan med amerikanska aktier i täten. Sentimentet får stöd av att riskerna minskat den senaste tiden tack vare att Kina lättat på restriktionerna och att energipriserna i Europa fallit tillbaka. Om börsuppgången ska hålla i sig så behöver dock utvecklingen fortsätta att gå åt rätt håll, med sjunkande inflation och fortsatt starka arbetsmarknader. Preliminära inköpschefsindex för januari som släpptes förra visade att särskilt tillväxten i Europa har överraskat positivt den senaste tiden. I USA låg index kvar under 50 vilket betyder att tillväxten för närvarande är negativ, men siffran steg trots allt från december vilket gav bränsle åt hoppet om att vi står i för en mjuklandning snarare än en recession.

Rapportsäsongen rullar vidare och så här långt har 29 procent av alla bolag i amerikanska S&P 500-index släppt sina resultat. Ungefär två tredjedelar av bolagen har slagit förväntningarna vilket är färre än det historiska genomsnittet. Bolagen målar dessutom upp en något dyster bild av framtiden – 17 bolag har sänkt sina vinstprognoser, och bara två har höjt prognoserna. Om det säger något om vart vinsterna tar vägen framöver så kan det bli en motvind för börsen. För svensk del har facit för rapportsäsongen varit blandat. Industrin går fortfarande bra även om vinstökningarna överlag är lägre än tidigare och lönsamheten minskar från höga nivåer. Konsumentbolag möter fortsatt kraftig motvind från såväl lägre köpkraft som valuta och höga råvarupriser. Att många bolag behåller eller höjer utdelningen talar ändå för en god optimism om framtiden, trots den höga makroekonomiska osäkerheten.

Räntebesked sätter tonen

Maria Landeborn

Den här veckan får vi två viktiga räntebesked som kan sätta tonen på marknaden. Först ut är amerikanska Fed på onsdag kväll, följt av europeiska ECB på torsdag. Vi förväntar oss att Fed höjer räntan med 25 punkter och att ECB höjer med 50 punkter, vilket även är fullt inprisat av marknaden. Själva räntebeskeden väntas inte avvika från förväntningarna, och därmed lär fokus främst ligga på uttalanden kring kommande räntehöjningar samt förväntningar på inflation och tillväxt. För Riksbankens del blir ECBs räntebesked viktigast. Om ECB höjer 50 punkter nu och 50 punkter till i vår så ökar pressen på Riksbanken, för ju större skillnaden blir mellan svensk och europeisk penningpolitik, desto svagare riskerar kronan att bli.

Den stora frågan för tillfället är hur länge centralbankerna kommer att låta räntorna ligga stilla när de är klara med höjningarna i vår. Prissättningen på räntemarknaden indikerar att räntorna kommer att sänkas redan innan årsskiftet i både Europa och USA, men budskapet från både Lagarde och Powell är ett helt annat. Vi tror att det är för optimistiskt att vänta sig räntesänkningar så pass snart, om inte tillväxtutsikterna försämras väsentligt förstås – och det brukar inte vara bra för börsen. Att vi både ska få en mjuklandning i ekonomin och att centralbankerna ska sänka räntorna redan i höst ser vi som osannolikt. Det tycks dock vara vad marknaden hoppas på vilket lämnar visst utrymme för besvikelser.  

På agendan

Rapportsäsongen fortsätter den här veckan, och de närmaste dagarna släpper några av världens största börsbolag sina resultat. Vi får bland annat rapporter från Meta, Apple, Alfabet och Amazon i mitten av veckan, och med tanke på bolagens tunga vikt i index kan det få en signifikant inverkan på både det allmänna marknadssentimentet och de globala börserna.

Förutom räntebesked och kvartalsrapporter är även makrokalendern fullspäckad. Vi får bland annat definitiva inköpschefsindex för januari i Europa och USA. I Europa släpps estimat för BNP-tillväxten under fjärde kvartalet samt preliminära inflationssiffror för januari. För tillfället anser vi inte att europeiska aktier ser särskilt attraktiva ut givet hur starkt marknaden gått den senaste tiden. Vår syn är att detta kan vara ett bra tillfälle att ta hem en del vinst i Europa och istället överväga att öka exponeringen mot tillväxtmarknadsaktier, som för närvarande får stöd av att Kina öppnar upp efter covid-19. Inflationen i Kina är dessutom så pass låg att landet har goda möjligheter att stimulera ekonomin för att lyfta tillväxten i år, och det spiller även över positivt på andra tillväxtekonomier.

I USA får vi ISM-index, samt den amerikanska jobbrapporten för januari. Arbetsmarknaden är fortfarande mycket stark och siffrorna kommer att nagelfaras efter tecken på att löneökningarna avtar. Om så är fallet lär det välkomnas av marknaden. Beroende på vad centralbankerna säger och makrodata visar den här veckan kan aktiemarknaden antingen få mer bränsle, eller så kan ny volatilitet blossa upp.

Kronans svaga utveckling lyfter eurodebatten

Vill du läsa mer om sparande och placeringar? Klicka här.