Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: vart tar marknaden vägen härifrån?

Kraftig börsåterhämtning sedan botten.

Efter en stark start på börsåret surnade sentimentet till förra veckan efter svag amerikansk makrodata. På fredagen stängde dock börserna på plus, och tekniktunga Nasdaq-index i USA gick särskilt starkt med en uppgång på 2,7 procent under fredagen. Sedan årsskiftet har Stockholmsbörsen stigit 7,5 procent medan ett globalt index är upp 4,5 procent.

Börserna har hämtat sig kraftigt sedan botten i höstas, och den cykliska Stockholmsbörsen är exempelvis upp 22 procent. Bakgrunden till det positiva sentimentet är allmänt utbredda förhoppningar om att inflationen i USA ska fortsätta ner under året, och att centralbankerna därför bara behöver höja räntorna en eller ett par gånger till, för att sedan sänka igen till hösten. Arbetslösheten väntas stiga något i år, men inte öka dramatiskt. Därmed behöver inte heller inbromsningen i konjunkturen bli så hård, varken i USA eller i Europa. För europeisk del ser det ut som risken för en energikris är avvärjd, och att Kina äntligen öppnar upp efter pandemin ger stöd åt tillväxten globalt. Att den (eventuella) recessionen är den mest förväntade någonsin kan med lite tur göra att företagen är väl förberedda och därmed kan hantera svagare efterfrågan bättre än om lågkonjunkturen kommer oväntat. Uppgången på aktiemarknaden signalerar helt enkelt en förväntan om att 2023 faktiskt inte behöver bli ett så tokigt år alls.

Pessimistisk räntemarknad

Maria Landeborn, senior analytiker Danske Bank

Räntemarknaden är som vanligt mer pessimistisk, och sjunkande räntor och inverterade räntekurvor pekar på att tillväxten kommer att mattas av framöver. Penningpolitiken verkar som bekant med en fördröjning, och kanske har vi helt enkelt inte sett konsekvenserna av åtstramningen ännu. En bra förkortning är HOPE, som står för housing, orders, profits and employment. Det är i den ordningen läget i ekonomin brukar försämras när vi står inför en lågkonjunktur, eller förbättras efter en recession. Det brukar alltså vara på bostadsmarknaden de första svaghetstecknen syns, följt av vikande orderingång för företagen. Därefter faller vinsterna, och sist av allt ökar arbetslösheten.

Bostadsmarknaden har redan visat tydliga svaghetstecken, och enligt inköpschefsindex har även orderingången inom industrin fallit. Än så länge tycks dock inte börsbolagen ha märkt av någon större försämring, även om vi ännu är för tidigt i rapportsäsongen för att dra några långtgående slutsatser om det senaste kvartalet. Vi förväntar oss dock att vinsttillväxten kommer att avta under våren. Arbetsmarknaderna är än så länge starka, men om den här konjunkturcykeln följer ett normalt mönster så bör vi se en viss försämring senare i år. I USA har de stora teknikbolagen redan kommunicerat att personalstyrkorna ska minskas, och finanssektorn ser ut att vara näst på tur att behöva göra sig av mer personal. Frågan är förstås om det sprider sig till andra branscher eller om det stannar där.

Fokusera på kvalitet

Vi är inte övertygade om att optimismen på aktiemarknaden kommer att bestå under våren, utan vi tror fortsatt att investerare gör klokt i att fokusera på kvalitet inom både aktier och räntor i väntan på mer klarhet kring vart konjunkturen tar vägen. Kvalitetsbolag med starka balansräkningar, hög vinsttillväxt och god lönsamhet bör klara sig relativt bra i en miljö med högre räntor och lägre tillväxt. På räntemarknaden anser vi också att man ska undvika de mest riskfyllda obligationerna som high yield och tillväxtmarknadsobligationer, och istället fokusera på obligationsfonder och investment grade där kreditkvaliteten är hög. Tack vare stigande räntor under fjolåret är den förväntade avkastningen på räntefonder högre än på många år.

På agendan

Idag får vi siffror över konsumentförtroende i euroområdet. På tisdag släpps preliminära inköpschefsindex för januari i både Europa och USA som väntas visa att tillväxten fortfarande är svag, men åtminstone inte har dämpats ytterligare sedan årsskiftet.

Rapportsäsongen ökar tempot den här veckan vilket givetvis också blir spännande. I USA har 10 procent av storbolagen släppt sina resultat, och så här långt är de positiva överraskningarna färre än under ett normalt kvartal. I genomsnitt har bolagen slagit estimaten med 3,3 procent, vilket är lägre än 10-årssnittet på 6,4 procent. Den förväntade vinsttillväxten för amerikanska bolag under fjärde kvartalet är -4,6 procent, inräknat de resultat som redan släppts.

För svensk del håller vi särskilt ögonen på orderingången inom industrin, uttalanden kring hur efterfrågan ser ut samt prognoser för kommande kvartal.

Läs förra veckans veckobrev här.