Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Viktigare än vanligt med rätt balans i portföljen

Börsen steg något veckan som gick, men osäkerheten är något förhöjd och vi befinner oss i något av en brytpunkt när världsekonomin öppnar upp efter krisen.

Börsen steg något veckan som gick med tillväxtbolag i täten tack vare sjunkande räntor i både Europa och USA. Stöd kom från stark makrodata i form av tyska Zew-index, en barometerindikator från ECB som nådde den högsta nivån sedan 2018, samt färre nyanmälda arbetslösa än väntat i USA. Makrodata är stark och lär förbli så en tid framöver med stöd av omfattande stimulanser, stigande konsumtion och ökade investeringar. Börsen är dock högt värderad och vi bedömer att mycket av det positiva som väntas hända i realekonomin efter krisen redan är inprisat.

Vi befinner oss i något av en brytpunkt där det gäller att väga samman ett antal positiva och negativa faktorer. Tillväxten är stark men på väg att toppa, och Fed kommer förmodligen att börja kommunicera kring tapering någon gång efter sommaren. Efterfrågan i ekonomin är mycket hög och särskilt industrin går för högvarv, men priset på råvaror och andra komponenter har stigit kraftigt vilket kommer att påverka bolagens marginaler negativt.

Att osäkerheten är förhöjd syns tydligt på hur rotationen mellan cykliskt, defensivt och tillväxt på börsen böljar fram och tillbaka. Det är inte helt lätt att ligga rätt positionerad i ett sånt läge, och det kan skapa stress. För tillfället bedömer vi därför att det är viktigare än vanligt att ha en lagom hög risk i portföljen, samt en bred exponering mot olika aktiemarknader och olika typer av bolag. Vi ser dock fortfarande att det är befogat att ha ett visst cykliskt fokus. När tillväxten sedan toppar kan strukturell tillväxt åter hamna i centrum i jakten på mindre konjunkturberoende bolag. Defensiva sektorer ser vi som mindre lockande både just nu och i ett scenario där tillväxten toppar, eftersom det inte är någon recession vi väntar oss utan bara en lägre positiv tillväxttakt.

Inflation har varit ett återkommande tema på marknaden ett tag och i fredags släpptes Feds eget favoritmått på inflationen, PCE. Både siffran i årstakt och månadstakt var någon tiondel högre än väntat men varken räntemarknaden eller börsen reagerade på det. De långa inflationsförväntningarna har dessutom fallit tillbaka vilket tyder på att Fed framgångsrikt har övertygat marknaden om att inflationstrycket är tillfälligt. Även vi tror att prisuppgången är övergående. Lagernivåerna är dock fortsatta låga och komponentbristen påtaglig, och därmed kan flaskhalsarna i industrin bestå en tid till och inflationen förbli högre.

Tung makrovecka väntar

Den här veckans agenda är fullspräckad med spännande data. Vi får bland annat definitiva PMI för maj. De preliminära siffrorna pekade på en fortsatt mycket stark tillväxt. Amerikanska ISM-index föll dock tillbaka i april, och den här veckan får vi se om den nedåtgående trenden fortsätter eller om april var ett undantag. Förväntningarna är att siffran ligger kvar på ungefär samma nivå som förra månaden.

På fredag släpps den amerikanska arbetsmarknadsrapporten. Förra månaden var den en rejäl besvikelse, och den här gången är förväntningarna på hur många nya jobb som skapats mer dämpade. Att arbetsmarknaden i USA fortsätter att stärkas är avgörande för hur Fed kommer att agera, och fortsatt svagare statistik än väntat kan göra att diskussionen om tapering dröjer. Efter sommaren löper dock det extra stödet till arbetslösa ut, vilket förmodligen kommer att göra att fler lågavlönade söker sig tillbaka till arbetsmarknaden igen.

I Europa släpps inflationssiffror under veckan. Även här finns tecken på ett ökat pristryck, men nivåerna är betydligt lägre än i USA och under målet på 2 procent.