Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Tung inflationssiffra väntar i veckan

Börsen fortsätter att styras av räntor och penningpolitik, och veckan som gick bjöd på kraftiga kursrörelser. Efter Feds räntebesked på onsdagen rusade börserna plötsligt uppåt när Jerome Powell lät oväntat mjuk under den efterföljande presskonferensen. Dagen efter kom baksmällan som ett brev på posten, och lättnaden förbyttes i oro för att Fed inte agerar tillräckligt kraftfullt för att få ner inflationen.

Högt värderade tillväxtbolag har tagit mest stryk i årets miljö med stigande räntor, medan värdebolag stått emot turbulensen betydligt bättre. Skillnaden i avkastning mellan ett globalt tillväxt- och värdeindex är nu drygt 17 procent. Enligt en rapport från Bank of America så har hälften av alla bolag i amerikanska teknikindexet Nasdaq fallit med mer än 50 procent från det senaste årets högsta notering. Vi avstår från att välja mellan värde- och tillväxt och fokuserar istället på kvalitetsbolag, det vill säga marknadsledande bolag med lönsam tillväxt, starka kassaflöden och begränsad skuldsättning.

För veckan som helhet stängde den amerikanska börsen svagt ner, medan europeiska aktier backade 3,5 procent. Kinesiska aktier föll nästan 7 procent och Stockholmsbörsen tappade 6 procent. Räntorna fortsatte uppåt och i USA nådde 10-årsräntan över 3,10 procent. Samtidigt blev räntekurvan brantare vilket tyder på att det inte primärt är en ökad risk för lågkonjunktur i USA som oroar marknaden för tillfället. Inte heller vår bedömning är att någon lågkonjunktur står för dörren. Även i Sverige fortsatte räntorna att stiga och 10-åringen närmade sig 2 procent i slutet av veckan. Vi väntar oss att räntorna kommer att fortsätta uppåt något ytterligare, även om den största rörelsen bör ligga bakom oss vid det här laget. Att hålla koll på bostadsmarknaden framöver blir viktigt både i Sverige och internationellt, eftersom högre boräntor och en eventuell nedgång i bostadspriserna kan påverka konsumentsentimentet negativt.

I onsdags höjde den amerikanska centralbanken, Fed, räntan med 0,5 procentenheter och under presskonferensen efteråt konstaterade Jerome Powell att räntan kan komma att höjas lika mycket vid flera tillfällen. Vi är fortfarande bara i början av höjningscykeln och på kort sikt ser vi en risk för att åtstramningen kan bli kraftigare än vad marknaden tror. På lite längre sikt är det däremot möjligt att man inte behöver gå lika hårt fram, men det kommer att bero på utvecklingen på arbetsmarknaden och vart inflationen tar vägen härifrån. I USA är bedömningen att inflationstoppen nåddes i mars. Nu på onsdag släpps en ny siffra för april, och inflationen väntas då ha sjunkit från 8,5 till 8,1 procent i årstakt. Om inflationen avviker från förväntansbilden på upp- eller nedsidan kan det leda till nya kursrörelser på börsen. Det bästa vore givetvis om inflationen kom in lägre än förväntat, och att den sedan fortsätter att slå av på takten kommande månader. Det skulle kunna ta bort lite press från Fed, och bidra till minskad oro på marknaden.

Den andra parametern Fed tittar på är arbetsmarknaden, och fredagens amerikanska jobbrapport visade att det skapades något fler arbeten än väntat under april. Arbetslösheten var oförändrad på 3,6 procent och lönerna steg, men i en något lägre takt än föregående månad. Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt mycket hög, och företagen kämpar med att hitta personal för att kunna möta efterfrågan. Överlag är den amerikanska ekonomin stark, och amerikanska konsumenter möter inte samma motvind som europeiska konsumenter i form av krig på nära håll och höga energipriser. Löneökningarna i USA gör dessutom att reallönerna inte är lika negativa som i Europa.

Allokering – fokus på balans och kvalitet

Vi behåller en neutral vikt i aktier jämfört med obligationer. Vi fokuserar på kvalitet, och rekommenderar en balanserad risk i portföljen. Kursrörelserna kan förbli stora i närtid, och vi ser inte att det är läge att öka risken för tillfället. Det finns fortfarande flera orosmoln som kan tynga marknaden i form av hökaktiga centralbanker och stigande räntor, krig och omfattande nedstängningar i Kina som stör globala leveranskedjor. Mycket fokus ligger för tillfället på allt som är negativt, men det är viktigt att poängtera att vi samtidigt väntar oss att världsekonomin fortsätter att växa i år och att en fortsatt positiv vinsttillväxt i bolagen förr eller snare kommer att ge stöd åt aktiemarknaderna igen. I slutet av det här året väntar vi oss att ett globalt index står något högre än idag. Den förväntade avkastningen på tolv månaders sikt är 0-5 procent, men kursrörelserna kan komma att bli stora både uppåt och nedåt under året.

På agendan

Idag är en viktig dag för Ryssland. Det är den så kallade ”Segerdagen” då man firar segern över Tyskland under andra världskriget. Spekulationerna inför dagen har varit många, alltifrån att Putin ska utropa någon form av seger i kriget mot Ukraina, till att han ska förklara krig och mobilisera armén. Här rapporterar BBC direkt från firandet i Moskva, där Putin än så länge avstått från både krigsförklaringar och utrop av seger. Som väntat sägs ”specialoperationen” ha varit nödvändig på grund av provokationer från Väst.

Veckans huvudpunkt är annars den amerikanska inflationssiffran på onsdag (mer om det ovan). Ett antal Fed-ledamöter håller också tal vilket kan ge värdefull inblick i hur resonemanget går. I Kina har covid-restriktionerna åter skärpts i Shanghai, och tyvärr får vi nog räkna med att de förblir på plats ett tag till.