Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Förnyad handelsoro sätter press på världens börser

Förra veckans positiva stämning efter fredagens starka amerikanska jobbrapport utraderades i ett nafs, när Donald Trump på söndagskvällen twittrade att han avser höja tullarna på kinesiska varor redan nu på fredag. Börsen rasar på beskedet.

Budskapet från Trump var att förhandlingarna går för långsamt och att Kina måste sluta försöka omförhandla villkoren i avtalet, annars höjs de 10-procentiga tullarna till 25 procent och fler varor än tidigare tullbeläggs. En delegation från Kina är på väg till USA den här veckan för vad som såg ut att kunna bli sista rundan av handelssamtal. Så sent som i fredags bedömde vi att sannolikheten var 75 procent att ett avtal skulle bli färdigt i slutet av den här veckan. Det förändrades snabbt när Trump började twittra i helgen. Nyhetsflödet under måndagsförmiddagen pekar dock på att den kinesiska delegationen fortfarande kan komma att åka till Washington trots Trumps hot.

Den kinesiska börsen föll 6 procent under natten till måndagen. Att reaktionen blev kraftig var högst väntat, då kinesiska aktier har stigit över 20 procent sedan årsskiftet och den främsta orsaken till uppgången är förväntningar om att ett handelsavtal ska nås och tullarna lyftas.

Vad händer nu?
Trumps utspel kan vara ren förhandlingstaktik. Tullarna skulle ha höjts redan i slutet av mars om inget handelsavtal var nått, men då avvaktade USA med hänvisning till att handelssamtalen förlöpte väl. Sedan dess har det gått ytterligare sex veckor och den kinesiska ekonomin har börjat visa tecken på återhämtning. Kanske är detta bara ett sätt att öka pressen på Kina i slutskedet av förhandlingarna. Frågan är bara hur Kina kommer att agera, med tanke på att de tidigare sagt att de inte förhandlar ”med kniven mot strupen”.
I närtid förväntar vi oss ökad volatilitet på världens börser, såväl i USA som i Europa. Börsfallet blir dock störst i Kina, då det är den marknad som stigit kraftigast sedan årsskiftet och kursrörelserna normalt är större än på de utvecklade marknaderna. Nyhetsflödet kring handelssamtalen de närmaste dagarna blir avgörande för hur börserna kommer att utvecklas. Vi fortsätter att förvänta oss ett handelsavtal innan halvårsskiftet, men tidpunkten för när avtalet kan bli klart är svårbedömd och vi avvaktar mer information.

Stabilisering i Kina och fortsatt styrka i USA
Förra veckans sysselsättningsstatistik i USA var goda nyheter för marknaden. Samtidigt som arbetslösheten sjönk till den lägsta nivån på 49 år och fler amerikaner än väntat kom i arbete under månaden, så steg lönerna mindre än väntat. För börsen är kombinationen positiv. En stark amerikansk ekonomi och arbetsmarknad, men lägre risk för stigande inflation och därmed minskad press på Fed att höja räntan är positivt för aktier.

I Kina publicerades PMI för tjänstesektorn på måndagsmorgonen och siffran på 54,5 var starkare än väntat. Det sammansatta indexet för både industri- och tjänstesektorn blev därmed 52,7. Den senaste tidens kinesiska statistik pekar entydigt i riktning mot att ekonomin stabiliserats under slutet av första kvartalet, tack vare omfattande kinesiska stimulanser men också till följd av det väntade handelsavtalet.
Även för Eurozonen publicerades definitiv tjänste-PMI för april under måndag förmiddag. Den uppgick till 51,5 vilket var något högre än det preliminära utfallet. För tysk del visade statistiken att orderingången för maskiner och anläggningar sjönk 10 procent i mars jämfört med ett år tidigare. Även exportorder och inhemska order sjönk.

Börsnedgång kan ge köptillfällen
I närtid förväntar vi oss större rörelser på börsen till följd av förnyad handelsoro, men på ett års sikt behåller vi en liten övervikt i aktier. Bilden av en stabilisering i Kina är intakt och amerikansk ekonomi är stark. För europeisk del väntar vi oss att ett handelsavtal (när det så småningom kommer) blir positivt, och den ökade ekonomiska aktiviteten i Kina kommer att spilla över på Europa. En börsnedgång i närtid kan visa sig vara ett bra tillfälle att öka exponeringen mot aktier.