Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Handelskrig och minusränta – vad ska man investera i?

Temperaturen i handelskriget steg under helgen till följd av nya tullar och hot från Donald Trump. Börsen kommer sannolikt fortsätta vara skakig, och på räntemarknaden handlas rekordstora volymer av obligationer till negativ ränta. Vad ska man investera i under de här förhållandena?

Kvalitetsbolag, utdelning
Under helgen tog handelskriget ett nytt steg i fel riktning när Kina höjde tullarna på amerikanska varor värda 75 miljarder dollar. USA svarade redan inom några timmar med att höja tullarna på alla kinesiska varor med 5 procent, och Trump uppmanade dessutom amerikanska företag att leta efter alternativ till Kina. Resultatet blev breda börsnedgångar under fredagskvällen. Under helgen har nyhetsflödet varit blandat, men båda sidor tycks intresserade av att lugna marknaden i ett läge där delar av ekonomin redan har tagit skada av tullkriget. Låt oss titta på hur förutsättningarna för aktier och obligationer ser ut, med tanke på konjunkturavmattning och negativa räntor.

Globala inköpschefsindex (PMI) visar ännu inga tecken på att ha bottnat. Även om förra veckans preliminära siffror faktiskt överraskade positivt i Europa, så är indexet kvar på en nivå som signalerar ytterligare inbromsning. I USA var PMI-siffran oväntat svag, både på översta raden och i viktiga underkomponenter som nya industriorder. Detta visar tydligt att det är industrin som tar mest stryk av handelskriget. Samtidigt fortsätter konsumenter och tjänstesektorn att vara stark tack vare låg arbetslöshet, stigande löner, samt låga räntor och räntekostnader. Vi ser därför en god potential i de konsumentrelaterade delarna av ekonomin, och USA är lokomotivet som drar resten av världen med sig.

När det gäller handelskonflikten väntar vi oss ingen lösning förrän efter det amerikanska presidentvalet i november 2020. Det betyder att osäkerheten kommer att bestå och tynga både riskaptit, handelsvolymer och investeringar. Den motverkande positiva kraften blir lägre räntor i både USA och Europa som ger stöd åt ekonomin och börsen. Bolag med god kreditkvalitet kan idag ge ut obligationer till negativ ränta och därmed tjäna pengar på det, och sedan använda kapitalet till aktieåterköp och utdelningar. Mot bakgrund av osäkerheten och att kvalitetsbolag gynnas mest av minusräntemiljön, väljer vi att fokusera på kvalitetsegenskaper som stabil intjäning och god lönsamhet kombinerat med hög utdelning. Vi föredrar kvalitetsbolag inom konsumentrelaterade sektorer framför industri- och råvarubolag.

Med tanke på de stora kursrörelserna på börsen är det uppenbart att obligationer är ett vettigt stabiliserande inslag i portföljen. Statsobligationer och investment grade-obligationer ger bäst diversifiering även om räntorna är låga eller negativa. Handelskrig, Brexit och svagare tillväxt är helt enkelt risker som inte går att ignorera och som gynnar ”safe havens” som obligationer. Trots att räntorna redan är historiskt låga, ser det ut som om botten ännu inte är nådd. Nya räntesänkningar är sannolikt på väg i både USA och Europa, och vi förväntar oss att räntorna förblir låga under åratal framöver.

Rykten kan vänta tyngre än fakta
Den här veckan kan mycket väl komma att handla mer om rykten och spekulationer än fakta. I Tyskland pratas det t ex om ett potentiellt stödpaket för att rädda ekonomin från recession. Om Tyskland bestämmer sig för att börja spendera pengar för att få ekonomin att växa, kan det få aktier och räntor att lyfta. Tyska IFO-index som släpptes på måndag förmiddag pekade på fortsatt svagare klimat i näringslivet.

USA fortsätter vara i händerna på Donald Trump, som med kommentarer och twittrande kan ändra spelplanen i handelskriget eller lägga fram idéer om nya skattesänkningar. Det är dock osannolikt att demokraterna skulle ge honom den möjligheten före valet. Under veckan kommer statistik över varaktiga varor och konsumentförtroende som kan säga något om den amerikanska konsumentens vilja att fortsätta spendera pengar.