Låt dina fondplaceringar vila

Starta ett sparande i June redan idag – det sparande som blir av är det bästa.

När man placerar på lång sikt är det klokt att inte kontrollera kurserna alltför ofta.
Har du tagit sommarlov utan att ha en tanke på dina investeringar? I så fall har du faktiskt gjort helt rätt, i alla fall enligt Danske Banks investeringsexpert Martin Hagman. Han tror att det är en bra idé att sedan fortsätta att låta investeringarna vila när du själv måste återvända till vardagen. Åtminstone om du investerar långsiktigt. Rådet är enkelt:

– Ju oftare du som placerar långsiktigt tittar på kursutvecklingen, desto större blir risken att du frestas ta överilade och kortfristiga beslut.

Kontrollera inte kurserna för ofta
I slutet av 2018 och början av 2019 har aktier och obligationer rört sig mycket – både uppåt och nedåt. Kurssvängningarna har också varit märkbara för de som placerat i June.

Det betyder att om du som ofta följer din placering löper större risk att få se röda siffror. Och det kan leda till kortsiktiga panikbeslut för vem som helst.

– Det gör ont att förlora pengar. Faktum är att beteendeforskare har visat att förlusten av en viss summa ger en dubbelt så stark känsla som den glädje man känner över att vinna samma summa. Rädslan för förlust kan därför få långsiktiga investerare att agera irrationellt och sälja sina aktier. Det innebär att man sedan riskerar att behöva köpa tillbaka dem till ett högre pris, säger Martin Hagman.

Stor skillnad att sällan följa placeringens utveckling
Historiskt sett har aktiemarknaden alltid ökat på lång sikt – trots många kortare och längre perioder av kursnedgång på vägen. Det innebär att ju längre tid du väntar med att kontrollera dina fonders utveckling, desto större är sannolikheten att du får se en positiv avkastning.

– Om du investerade i globala aktier för 15 år sedan har värdet på dem ökat med 170 procent fram till i dag. Trots det hade en otålig investerare som följt sina placeringar dagligen kunnat se en förlust under nästan hälften av alla dagar under perioden. Så det kräver mycket is i magen att följa utvecklingen – och mentalt är det därför lättare för de flesta att låta pengarna arbeta i fred om man inte tittar så ofta, säger Martin Hagman.

Hur ofta ska man se över placeringarna då?
Det finns inget facit på hur ofta man bör se över sina placeringar. Men om man tittar på globala aktiers (MSCI World) utveckling sedan 1980 – det vill säga en mycket lång tidshorisont – ser man en tydlig trend. Ju mindre ofta du kontrollerar, desto mer sannolikt har det varit att du fått se gröna siffror.

Hade du följt dina globala aktieinvesteringar en gång per vecka sedan 1980, skulle du ha sett förluster under 44 procent av tiden. Hade du tittat en gång i halvåret skulle du sett förluster 30 procent av tiden. Och hade du kontrollerat placeringarna en gång om året, vart tredje år eller var tionde år, hade siffrorna varit 26, 19 respektive 6 procent.

Men vad säger experten? Hur ofta tycker Martin att man ska följa kursutvecklingen på sin placering i June?
– Det är självklart upp till var och en. Men om du har valt att göra en långsiktig placering kan det vara en dålig idé att titta på din avkastning varje dag eller vecka. Det kan skapa onödig frustration och kanske leda till ogenomtänkta beslut, avslutar han.

Börja investera i dag – Testa June