Medvind för vindkraft

Den 14 januari producerades 50 procent av Sveriges elanvändning genom vindkraft. En ny rapport visar att vindkraft är ett av de billigare kraftslagen att bygga just nu.

Den senaste veckan blåste det ovanligt mycket i Sverige. Under flera dygn var vindkraft Sveriges största kraftslag. Högst vindkraftproducerad energi blev det på fredagen den 14 januari. Då producerade vindkraften 0,23 terawattimmar (TWh). Det motsvarar 50 procent av Sveriges elanvändning.

– Vintern är alltid den bästa årstiden för vindkraften. Dels blåser det bättre under vintermånaderna, dels väger kall vind mer och ger ett tillskott på någon procent, säger Daniel Kulin, ansvarig för marknadsfrågor på Svensk Vindenergi i en pressrelease.

Fortsatta investeringsbehov i energisektorn
Det pågår en livlig debatt kring utbyggnaden av vindparker – både till havs och på land. Energiforsk har publicerat rapporten El från nya anläggningar 2021 som beskriver vad det kostar att bygga olika typer av kraftverk.

  1. Vindkraft på land: 32 öre per kWh
  2. Solel, stora parker: 43 öre per kWh
  3. Kraftvärme, avfall: 48,5 öre per kWh
  4. Vattenkraft, ny station: 52 öre per kWh
  5. Vindkraft till havs: 53 öre per kWh
  6. Kraftvärme, skogsflis: 55 öre per kWh
  7. Kärnkraft: 56 öre per kWh
  8. Solel, små villasystem: 79 öre per kWh

Läs också – Världen största vindkraftverk till havs