Starkt Kina, svagt Europa och rapportsäsong i antågande

Kina levererar
Under veckan som gick såg vi ytterligare tecken på förbättring i Kina. Ett historiskt stort uppsving i PMI för tillverkningsindustrin var den stora nyheten, men vi fick dessutom se lovande siffror för metallpriser, kredittillväxt och bostadsförsäljningen. Samtidigt ser handelsförhandlingarna ut att fortsätta i en positiv riktning, vilket gynnar Kina ytterligare. Enligt Trump ska ett avtal vara klart inom 6 veckor.

Återhämtningen i den kinesiska ekonomin bör ge stöd åt asiatiska tillväxtmarknader under de närmaste månaderna. Men med en börsuppgång på 9% i Kina förra veckan, och därtill det näst bästa kvartalet för globala aktier sedan finanskrisen, börjar värderingen se något ansträngd ut. De positiva siffrorna gör dock att det finns mer potential enligt vår syn.

Upp till bevis för Europa
Alla siffror var inte lika upplyftande i veckan. Återigen var Inköpschefsindex i Europa en besvikelse och orderingången i Tyskland föll kraftigt. Framsteg i Handelsförhandlingarna och Brexit, samt kinesiska stimulanser kommer vara positivt för Europa på sikt, men än så länge har det inte visat sig i ekonomin. Under rapportsäsongen kommer vi kunna se om en svagare efterfrågan gör avtryck i bolagens siffror.

Högre riskvilja har lyft europeiska aktier i år. På längre sikt behöver den underliggande ekonomin ge stöd om vi ska få se stigande aktiekurser även fortsättningsvis. Trots svaga siffror håller vi fast vid vår uppfattning att vi kommer få en återhämtning i Europa framöver.

Rapportsäsong på ingång
Denna vecka markerar början av rapportsäsongen i USA. Det här är ett speciellt kvartal eftersom resultatutvecklingen mäts mot Q1 2018, det första kvartalet där USAs skattereform började ge effekt. Därför är förväntningarna på vinsttillväxten låga, de ligger på -3,6%. Men med låga förväntningar finns utrymme för positiva överraskningar. Med tanke på den starka börsutvecklingen i år kommer det bli intressant att se om bolagen kan leverera siffror som backar upp kursuppgången.

Vi föredrar kvalitetsaktier i nuläget. Kvalitetsaktier är bolag med stabila vinster, hög avkastning på eget kapital och måttlig skuldsättning. MSCI world quality index består av runt 300 bolag som matchar beskrivningen. Den typen av aktier har historiskt klarat sig bra i oroliga börstider. Investeringsstilen har även legat i topp hittills under 2019, en period då svängningarna varit stora.

Vägledande makro i veckan
I USA kommer vi få KPI-siffror för mars. Kärninflationen väntas komma in på runt 2,1%. Dessutom kommer Fed protokollet från FOMC-mötet den 19-20 mars, som kommer ge detaljer om Feds väg framåt. Trump upprepade sin kritik mot Fed under fredagen, han tycker att man borde föra en mer expansiv penningpolitik.

I Europa är ECB-mötet i fokus. Vi förväntar oss inte något revolutionerande och mötet borde därför inte ha någon större påverkan på börsen. Men en duvaktig ton från ECB ger stöd åt de finansiella marknaderna. Brexit skapar rubriker men vi tror på mer klarhet inom kort. Vi förväntar oss att en lång förlängning av tidsfristen (åtminstone till årsskiftet) snart är på plats.