Pontus Sellberg
Pontus Sellberg
Senioranalytiker, Danske Bank Sverige

Varubrist och leveransproblem kan skapa en mer hållbar och lönsam Black Friday och julhandel

Snart stundar en av årets största handelshögtider – Black Friday, tätt följt av julhandeln. Dock har flera faktorer ställt till det för svensk retail. Varubrist, leveransproblem, brist på komponenter, brist på grön energi i Kina leder som till produktionsstopp, samt höga energipriser i Sverige kan få stora konsekvenser, på både gott och ont.

Allt fler detaljhandelsföretag följer trenden att avstå shoppinghögtider som Black Friday/Cyber Monday – delvis på grund av etiska skäl men också då man sätter allt större tilltro till sina produkter/varumärke. Det är därför stor sannolikhet att fler detaljhandelsbolag minskar sina prisnedsättningar – eller till och med avstår reorna helt – under shoppinghögtiden i år. Konsekvensen av samtliga problem som drabbat detaljhandeln blir ett lägre utbud av varor, som till och med kan till leda till prishöjningar under årets julhandel. Det kommer i sin tur att dämpa konsumentens ”FOMO” (fear of missing out), som riskerar att leda till felköp och överkonsumtion.

Som en följd blir julhandeln både mer hållbar och mindre marginaleroderande för detaljhandelsbolagen i år, då överkonsumtion minimeras och prisnedsättningarna bli färre och inte lika kraftiga som tidigare.

Värdekedjorna är i tydlig obalans och många företag upplever svårigheter med leveranser och skyhöga fraktpriser
  • Den gradvisa öppningen har gett ett lyft i ekonomin men den förväntade vridningen från varor tillbaka till tjänster har gått långsammare än förväntat. Efterfrågan på varor från Kina är fortfarande mycket stark och julhandeln kommer sannolikt bara förvärra situationen med en redan mycket pressad global leveransförsörjning.
  • Främst har den starka efterfrågan från amerikanska konsumenter och företag satt press på utbud av varor och transporter, och skapar en obalans i containerutbudet. Corona-restriktioner har lett till flaskhalsar i många hamnar och lokala covidutbrott i Kina har drastiskt minskat kapaciteten att lasta och lossa gods. Kapacitetsbrist på fartyg ställer till det ytterligare.
  • Effekten varierar, men generellt slår produktions- och logistikproblemen mot många olika branscher och skapar en knapphet på varor. Enligt Postnord upplever nu 72 % av detaljhandelsbolagen som bedriver e-handelsförsäljning någon form av störning i varukedjan. Om inte efterfrågan i USA normaliseras kommer problemen att kvarste ett tag till framöver.
  • Bristen på kol och försöken att leva upp till gröna energimål i Kina har lett till strömavbrott, vilket i sin tur har påverkat produktionen av varor i landet.
  • Förra året gick FHM ut med att vi skulle planera våra julklappsköp för att undvika all trängsel i butik. I år handlar det snarar om att planera inköpen om du vill undvika varubrist. Risken finns att många hyllor gapar tomma till jul och webbsidor visar varor som ej finns i lager, så det gäller att var ute i tid.
  • Sammantaget har dessa faktorer skapat en perfekt storm för de globala värdekedjorna, vilket inte bara orsakar tomma butikshyllor utan potentiellt också problem för produktionsföretag som är beroende av råmaterial och halvfabrikat för att tillverka varor.
Färre reor och en grönare julhandel?
  • Många detaljhandelsföretag gynnas inte av Black Friday och risken är att det blir än kämpigare i år. Att trycka ihop julförsäljningen under en vecka i november och erbjuda röda priser skapar en otrolig press på många bolag och det är kanske rentav en omöjlig situation nu när många detaljhandlare kommer att ha svårt att fylla sina lager och dessutom ge bort mer marginal på grund av de höga fraktpriserna. En positiv effekt av de utmaningar vi nu ser kan bli att allt fler företag vågar avstå den stora reahögtiden i år.
  • Vi började skönja ett trendbrott förra året. Flera varumärkesbolag skippade medvetet Black Friday/Black Week förra året och satte istället stark tilltro till sina produkter och sitt varumärke. Anledningarna var dels att överkonsumtion är dåligt för miljön och dels för att det helt enkelt inte är lönsamt. Om fler detaljhandlare avstår reorna kan konsumenternas köphets och stress minska, vilket i sin tur kan minska överkonsumtion och risken för felköp. Detaljhandlarna själva spelar en stor roll i att öka konsumenternas fokus på hållbarhet.
  • Pandemirestriktionerna är borta, vilket skapar en vridning från varor till tjänster, exempelvis restaurang, hotell, bio, konserter och övriga nöjen etc.
  • Slutligen har vi extremt höga energipriser som sannolikt dämpar köpkraften, vilket kan dämpa konsumenternas fokus på den ”svarta fredagen” och julhandeln i stort.

Relaterade artiklar
Mix av arbets- och fritidsmode återspeglas i pandemins vinnare
Därför lyckas inte Amazon i Sverige – Farhågorna kom på skam