Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Fortsatt oro på börsen att vänta i höst

Veckobrev: Jerome Powell höll ett kort tal men tydligt tal vid mötet i Jackson Hole i fredags. Inflationen är oacceptabelt hög, och Fed har inga planer på att pausa åtstramningen ännu. Att dämpa inflationen är för närvarande viktigare än att ekonomin förblir stark, och risken finns att stramare penningpolitik kommer att bli smärtsam för företag och hushåll. Aktiemarknaden hade uppenbarligen hoppats på ett mjukare budskap, för börserna vände ner och innan marknaderna i USA stängde så summerades nedgången till 3-4 procent. Även i Europa sjönk börserna, och idag måndag fortsätter nedgångarna. Räntemarknaden tycktes bli mindre överraskad av Powells budskap, för räntorna stod mer eller mindre stilla i fredags.

I fredags släpptes även amerikanska siffror över PCE-inflation, vilket är det mått Fed föredrar att använda sig av. Det pekade på att inflationen har toppat och vände ner från 6,8 procent i juni till 6,3 procent i juli. Även månadstakten minskade till 0,1 procent från 0,6 procent månaden innan. Det är givetvis positivt att pristrycket minskar, men Powell var tydlig med att Fed behöver se flera månader av sjunkande inflation för att de ska känna sig bekväma med att nedgången är bestående. Stigande löner är också ett orosmoln då de ökar risken för att inflationen kommer att ligga kvar en bra bit över målet på 2 procent.

Makrodata fortsätter samtidigt att peka på att konjunkturen blir svagare, framför allt i Europa. Fredagens siffror över konsumentsentimentet i Tyskland föll exempelvis ytterligare från en redan historiskt låg nivå som tydligt signalerar en kommande recession. Preliminära PMI tidigare under månaden visade också att tillväxten bromsar in i både USA och Europa, men Europa ser särskilt svagt ut. Stigande energi- och matpriser har dessutom gjort att inflationen i euroområdet är mycket hög, och uttalanden från flera ECB-ledamöter pekar på att en höjning på 75 punkter är i spel vid nästa penningpolitiska möte den 8 september. En höjning i samma storleksordning lär vara aktuell för Riksbanken som lämnar räntebesked den 20 september.

Till följd av kombinationen av hög inflation, stigande räntor och sjunkande tillväxt väntar vi oss att börsutvecklingen kan bli svag i höst. Vi fokuserar på USA på aktiesidan då amerikansk ekonomi ser förhållandevis stabil ut, och andelen kvalitetsbolag på aktiemarknaden är hög. Vi sänker Europa till en undervikt då vi ser en hög risk för recession till följd av skenande gaspriser och ökade levnadskostnader för hushållen. Stigande priser på gas och elektricitet slår dessutom gradvis igenom på andra varor vilket fått inflationsförväntningarna att stiga och euron att försvagas kraftigt mot dollarn i år. Aktiemarknaderna i Europa är mycket cykliska och bolagsvinsterna påverkas i hög grad av den globala konjunkturen vilket gör framtidsutsikterna bleka.

På agendan

Den här veckan publiceras en hel del intressant makrodata, däribland inflationssiffror och konsumentförtroende i euroområdet. Inflationen väntas öka ytterligare någon tiondel till 9 procent, medan konsumentsentimentet väntas försvagas för sjätte månaden i rad.

I USA får vi arbetsmarknadsstatistik för augusti på fredag. Arbetslösheten väntas förbli oförändrad på 3,5 procent och löneökningarna uppgå till drygt 5 procent i årstakt. Vi får också statistik över hur många lediga jobb som fanns i USA under juli månad (JOLTS). Utvecklingen på arbetsmarknaden är en viktig nyckel till om inflationstrycket kommer att avta framöver. Vi får också definitiva industri-PMI för USA och Europa i augusti den här veckan, samt inköpschefsindex från Kina.

Slutligen noterar vi också att ryska Gazprom ska stänga av gasleveranserna till Europa den 31 augusti till 2 september till följd av underhållsarbete. Frågan är givetvis om kranarna öppnas igen den 3 september.

Läs tidigare veckobrev här.