Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Veckobrev: Jobbsiffra i USA i fokus

Globala aktier steg 0,7 procent förra veckan, återigen med amerikanska teknikbolag som draglok. Oväntat svaga inköpschefsindex för augusti samt oro för den kinesiska fastighetsmarknaden satte tonen på marknaden. Stockholmsbörsen gick svagare än omvärlden och breda index OMXSPI sjönk 0,4 procent. På fredagen stängde börserna något på plus, men börsuppgången kom av sig och räntorna steg efter talet av Jerome Powell i Jackson Hole på fredagseftermiddagen.

Powells budskap var att penningpolitiken behöver förbli åtstramande och att Fed mycket väl kan höja räntan igen om det behövs för att få ner inflationen. Men Powell sa samtidigt att centralbanken kommer att gå försiktigt fram härifrån. Han pekade på styrkan i den amerikanska ekonomin som en viktig faktor att hålla koll på. Att konsumtionen håller uppe, bostadsmarknaden redan ser ut att ha vänt uppåt igen och att arbetsmarknaden är stark är samtliga faktorer som kan bidra till att inflationen förblir hög framöver.

Maria Landeborn, senior strateg Danske Bank Sverige

Vi ser det fortfarande som mest troligt att Fed kommer att ligga stilla med nuvarande styrränta fram till i vår. Konjunkturen har börjat tappa fart och så länge inte inflationen överraskar på uppsidan bör inte penningpolitiken behöva stramas åt mer. Förra veckans preliminära inköpschefsindex för augusti bidrog till att bekräfta bilden av att konjunkturen är på väg att dämpas, och både siffrorna för industrin och tjänstesektorn i USA kom in svagare än förväntat. I vilken takt konjunkturen bromsar in i USA blir viktigt för både den globala ekonomin och för börsutvecklingen framöver. Vårt huvudscenario är en gradvis inbromsning och att USA undviker en lågkonjunktur vilket i så fall gynnar börsen, men riskerna ligger snarast på nedsidan. Av det skälet har vi fortfarande fokus på kvalitet inom såväl aktier som räntor.

Totalt sett behåller vi en neutral vikt i aktier då vi är försiktigt optimistiska till börsutvecklingen framöver. Vi föredrar kvalitetsbolag med starka balansräkningar, hög vinsttillväxt och stabila kassaflöden. Det hittar man bland annat på den amerikanska aktiemarknaden, där andelen kvalitetsbolag är hög. Även på räntesidan fokuserar vi på kvalitet, och där föredrar vi svenska obligationer som i dagsläget ger en attraktiv avkastning till begränsad risk, samt investment grade, det vill säga företagsobligationer med hög kreditkvalitet. Sedan årsskiftet har högriskobligationer som high yield gett en högre avkastning tack vare optimismen på marknaden, men vi bedömer att investment grade är ett bättre val då solida bolag är bättre rustade att hantera ökade räntekostnader i takt med att förfallna lån ska omfinansieras.

Europeiska aktier har utvecklats svagt sedan mitten av april, och de inköpschefsindex som publicerades förra veckan pekade inte på någon snar ljusning. Siffran för industrin tog ett litet kliv uppåt, men från en mycket låg nivå. Tjänstesektorn som under stora delar av året var oväntat stark föll däremot ner under 50-strecket. Samtidigt fortsatte Christine Lagarde att varna för strukturella drivkrafter för den europeiska inflationen vid sitt tal i Jackson Hole i fredags, och kombinationen av höga räntor och låg tillväxt är inte direkt lockande. Vi behåller en undervikt i europeiska aktier. Slutligen är den svaga utvecklingen i Kina inte heller bra för Europa som påverkas negativt via handeln, men om Kina skulle börja stimulera ekonomin mer kraftfullt så utgör det en risk på uppsidan.

På agendan

Rapportsäsongen är i stort sett över, och makrodata är därför i fokus på marknaden. Veckans viktigaste siffra är den amerikanska jobbrapporten för augusti som publiceras på fredag. Arbetslösheten väntas vara oförändrad på 3,5 procent, medan löneökningarna väntas minska från 0,4 procent i månadstakt i juli till 0,3 procent i augusti. Vi får också definitiva inköpschefsindex för augusti som kan ge en fingervisning om huruvida månaden avslutades starkare än den började, samt amerikanska ISM-index på fredag.

Det kommer även en del inflationsstatistik den här veckan, däribland preliminära siffror över inflationen i euroområdet på torsdag. Kärninflationen väntas ha minskat med två tiondelar under augusti till 5,3 procent. Samma dags släpps även siffror över PCE-inflationen i USA vilket är det mått Fed föredrar att använda sig av.

För svensk del släpps ny konjunkturstatistik för andra kvartalet i morgon som kan ge mer klarhet i om sommarens svaga siffror helt enkelt var missvisande, eller om svensk tillväxt faktiskt bromsar in betydligt mer än i omvärlden.

Titta på senaste avsnittet av Börsveckan här.
Lyssna till senaste poddavsnittet Nextconomy här.