ISK (investeringssparkonto) eller fondkonto?

Skatt på ISK för 2023 – hur ser det ut? När investeringssparkontot (ISK) lanserades som sparform i Sverige i början av 2012 blev det snabbt populärt, då själva syftet med ISK är att göra det både enklare och billigare att spara långsiktigt i aktier och fonder.

Hur fungerar ISK?

Men hur funkar egentlig ett investeringssparkonto? Kontot gör det enklare att handla med värdepapper och att deklarera. Men vad innebär det – och passar det alla?

För den som sparar pengar långsiktigt är ISK ofta ett mer fördelaktigt alternativ. Kontot fungerar som en depå för olika typer av sparande som aktier och fonder. I stället för att skatta för varje gång man säljer av något innehav betalar man en schablonskatt varje år. Schablonskatten baseras på kontots genomsnittliga värde x statslåneräntan + 1 procentenhet. Detta är den stora skillnaden mot ett vanligt aktie- och fondkonto. Vid det senare, AF, betalar man 30 % skatt på eventuell vinst vid varje försäljning. Det går också att kvitta vinster och förluster.

Sparandet i ett ISK behöver heller inte tas upp i deklarationen – istället är uppgifterna redan ifyllda.

Vad blir skatten på ISK för 2023?

Då statslåneräntan hittills varit mycket låg har schablonskatten på ISK hittills varit mycket gynnsam. Skatten bestäms varje år och kommer för 2023 att höjas markant. Statslåneräntan fastställdes nyligen till 1,94 %, vilket då innebär en schablonskatt på ISK om 2,94 % (1,94 % + 1, %).

Det är viktigt att komma ihåg att schablonskatten tas ut även när avkastningen har varit negativ, så som fallet har varit för många under 2022. Men – ännu viktigare är att komma ihåg att sparande i aktier och fonder alltid ska ses som långsiktigt, och man ska aldrig sälja av innehav i panik när börsen viker ner. Historiskt har varje nedgång alltid följts av en uppgång och det gäller att sitta lugnt i båten.

Fördelarna med ISK

Den största fördelen är att det blir mycket enklare att köpa och sälja värdepapper. Varje affär behöver inte deklareras för sig och handeln utlöser ingen skatt. På svenska aktieutdelningar betalar du heller ingen skatt.

Du äger själv värdepapperna så att du kan rösta på bolagsstämman och den schablonintäkt du skattar för kan kvittas mot utgifter i kapital i deklarationen. Sparandet på kontot är inte bundet utan du kan köpa och sälja när och hur ofta du vill.

Värdepapper och pengar som du har på investeringssparkontot omfattas också av investerarskyddet och insättningsgarantin.

Nackdelar med ISK

Det finns några nackdelar också som är bra att känna till. Du får till exempel betala schablonskatt även om ditt sparande har minskat i värde. Du kan heller inte dra av förluster på enskilda försäljningar i deklarationen.

Vill du flytta sparande från en depå till ett ISK måste du först betala skatt på det du vill flytta (30 procent av vinsten). Slutligen kan ISK endast användas av privatpersoner.

Läs mer om investeringssparkonto hos Danske Bank här.
Hur mycket pengar bör man ha på sparkontot? Titta på filmen med Danske Banks privatekonom Jennie Sandén här.