Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Globala aktier och inflationssiffror i fokus för börsen – Veckobrevet

Globala aktier

Den globala aktiemarknaden drogs (i stort sett) ner av ett enda bolag veckan som gick. Nyheten att Kinas regering planerar att förbjuda statsanställda att använda iPhone fick aktien att tappa 6 procent under veckan. Då Apple både drog med sig andra teknikbolag i fallet och dessutom väger över 5 procent i ett globalt index så tyngde det avkastningen på hela aktiemarknaden. Globala aktier stängde veckan på -1,2 procent. Räntorna tog samtidigt ett nytt kliv uppåt inför veckans amerikanska inflationsdata på onsdag samt räntebeskedet från ECB på torsdag.

Sedan årsskiftet har ett världsindex (MSCI World) stigit 14,5 procent i lokal valuta. En svensk sparare som investerat globalt har belönats med en ännu högre avkastning tack vare kronans utförslöpa. I svenska kronor är avkastningen på ett globalt index drygt 21 procent i år. Tillväxtbolag och kvalitetsbolag har utvecklats väl, och cykliskt har gått bättre än defensivt tack vare de ljusare konjunkturutsikterna. Blickar vi framåt så är vår bedömning att den utvecklingen kan hålla i sig. Vi har därför fortsatt fokus på kvalitet inom både aktier och räntor, och vi ser högre potential i cykliska bolag samt tillväxtbolag än i defensiva bolag som missgynnas om konjunkturen förblir god.

Maria Landeborn, senior strateg Danske Bank Sverige

En av de aktiemarknader som gått bäst i år är Japan som vi höjde till en övervikt i maj. Japanska aktier har gått starkt under sommaren och vi ser fortsatt potential i höst. Ekonomin gynnas fortfarande av återhämtningen efter pandemin med ökat resande och konsumtion, och konjunkturutsikterna är goda. I Japan är löneökningar och inflation ett välkommet inslag efter decennier av stagnation, och penningpolitiken väntas därför förbli stöttande även om Bank of Japan har börjat ta små steg i riktning mot att minska stimulanserna. På ett års sikt väntar vi oss att en aning stramare penningpolitik kommer att resultera i en starkare yen, vilket skulle lyfta avkastningen ytterligare för svenska investerare. Aktiemarknaden kännetecknas en hög andel stora, stabila bolag med starka balansräkningar, och aktieåterköpen och utdelningarna har ökat vilket är positivt. Vi behåller en övervikt i japanska aktier.

Den här veckans tyngsta siffra blir den amerikanska inflationen på onsdag. Det är den sista viktiga hållpunkten inför Feds räntebesked en vecka senare. Vi bedömer att räntan kommer att lämnas oförändrad då inflationstrycket har minskat och det finns tydliga tecken på att trycket på arbetsmarknaden har börjat lätta. Räntemarknaden gör samma bedömning och prisar in över 90 procents sannolikhet att Fed lämnar styrräntan oförändrad. När det gäller inflationen så väntas den ta ytterligare ett steg upp från 3,2 procent i juli till 3,6 procent i augusti till följd av stigande energipriser. Vad som är viktigare är att kärninflationen, där energi- och matpriser är exkluderade, väntas fortsätta ner från 4,7 till 4,3 procent i årstakt. Månadsförändringen ser ut att ligga kvar på 0,2 procent vilket faktiskt är i linje med Feds inflationsmål. I samband med det här räntebeskedet lämnar Fed även nya prognoser för räntebana, inflation och arbetsmarknad, och det blir intressant att se om siffrorna speglar att centralbanken ser en ökad chans till en lyckad mjuklandning.

På agendan

Veckans huvudnummer är som sagt den amerikanska inflationssiffran för augusti som släpps på onsdag. På torsdag lämnar ECB ett nytt räntebesked och vi väntar oss att styrräntan åter höjs med 0,25 procent. Det är dock en fin balansgång för Christine Lagarde och hennes kollegor mellan att skapa förtroende för fokus på inflationsmålet, och att samtidigt undvika att ta för liten hänsyn till risken för en recession i Europa. Tillväxten har balanserat kring nollstrecket de senaste kvartalen vilket i och för sig varit bättre än förväntat, men det gör också att risken att strama åt för mycket är relativt hög.

För svensk del släpps inflationssiffran för augusti nu på torsdag. Estimaten indikerar att inflationen ex. räntor har sjunkit från 6,4 till 4,9 procent, samtidigt som prisökningarna i månadstakt väntas ha varit 0,1 procent. Trots att inflationen väntas sjunka ganska brant i höst så lär Riksbanken höja räntan igen vid mötet i slutet av september.

Lyssna till senaste podden från Kreditvärden med Danske Banks Louis Landeman.
Läs förra veckans veckobrev här.